duncan c/flickr.com

Konkurransen på bunnen


Prekariatet består av mennesker tvunget inn i lavtlønnede jobber og midlertidige ansettelser, og står for den største endringen innenfor arbeidsmarkedet på 100 år.

Avatar
Fusaro er filosof og lærer ved ISSAP i Milano, og driver nettstedet Filosofico.net. Han er nå fast spaltist i Ny Tid.
Email: diego.fusaro1983@gmail.com
Publisert: 2018-09-03

Prekariatets skjøre menneske er kvintessensen av individualistisk isolasjon og sønderslitte sosiale nettverk. Han har brutt alle kommunitaristiske bånd, klasseforbindelser og solidariske tilknytninger, og vier seg til dogmet om konkurransebasert entreprenørskap. Dette gjør ham til fienden til de andre som er samme i utbyttede posisjon som ham selv – og som alltid er rede til å gratulere seg selv hvis han feiler. Han er fullstendig hjelpeløs og alene, og blir et instrument i hendene på en eneveldig kapitalisme som har uinnskrenket tilgang på hans kropp og sjel, hans never og nevroner.

Oppløsning

Den utbredte følelsen av at verden ikke er slik den burde være, burde egentlig kalles inn som vitne for å gjenoppvekke den milde, messianske ånd som Walter Benjamin kaller «et punkt av følelsesmessig forbindelse mellom splittede subjekter». Isteden forblir den et hjemløst barn, forstøtt av dagens politiske omstendigheter, fordi den ikke klarer å vinne innpass i det isolerte, nomadiske og monadiske subjekt. Ei heller tar den form av et «lidenskapelig raseri», i arven fra Antonio Gramsci.

De store klasseromanene som ga stemme til tjenerens mest opposisjonelle ytringer, ser nå ut til å ha forsvunnet i tidens flod, skjult som sedimenter i glemselens meandre. Med dem har politiske og sosiale bevegelser blitt oppløst, sammen med begreper som en gang var retningsgivende: klassesolidaritet, konflikt med herredømmet, samstemte protester mot oppsigelser, organisert streik, målrettet søken etter en fraværende verdighet. Der slikt dukker opp blir arbeiderens prekære stilling gjerne presentert som en fortelling innenfor rammene av de nevnte uttrykkene, enten i en individualisert form – en enkeltperson som klager over belastende fleksibilitetskrav – eller som en passiv klasse, altså et offer (for utbytting) som ikke kan fjernes av de prekære partnere, hvor mye de enn måtte være seg situasjonen bevisst.

Som et eksempel på den løpske prekariseringen, i planetær skala, vil jeg her bare minne om Amazon og Foodora. De er eksempler på kontraktfestet prekarisering.

Bevissthet

Med referanse til de utsatte og prekære sier Marx i sin tekst Filosofiens miserable stilling at proletarene er «ute av stand til å se annet enn misære i fattigdommen» – inntil muligheten av en revolusjonær omveltning kommer til syne».

At jamringen til enkeltindivider ofte overdøver opprøret til et organisert politisk subjekt, er likevel ikke bare negativt: Det bærer i seg, likt et frø, gnisten til en kritisk bevissthet – en som ikke føyer seg inn i denne forvrengte verden som prøver å fremstille seg selv som naturlig. 

Oversatt av Anders  Dunker.

Abonnement kr 195 kvartal