Kommentar: Vilje for dyrene

Finnes en vilje til praktisk politikk i pelsdyrsaken, eller skal de som ønsker å stanse utviklingen diktere Norges dyrevernpolitikk?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 18.11.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Appell. Lørdag den 12. november, arrangerte NOAH igjen Nordens mest kraftfulle markering for dyr: «NOAHs Fakkeltog mot Pels». 62 prosent av befolkningen ønsker et forbud, og 4600 mennesker over hele landet markerte denne dagen at forbud mot pelsdyroppdrett er noe de er villige til å kjempe for.

Appellanter som blant andre Unni Lindell, Jenny Skavlan, Jostein Pedersen, Viktoria Winge, Lone Klein, Lise Myhre, Marianne Antonsen, Heikki Holmås og Hadia Tajik holdt engasjerende appeller med klart budskap – rev og mink må ut av burene.

2012 kan bli et skjebneår for pelsdyr i Norge. I 2002, i Stortingsmeldingen om dyrevelferd, lovet Stortinget at de skulle vurdere å avvikle pelsdyroppdrett innen ti år. Nå er ti år gått. Vil stortingspolitikerne holde hva de lovet?

Det er ikke lovbruddene og synet av blodige sår som er hovedproblemet med pelsdyroppdrett – dette er bare en liten del av problemet. At rev og mink fortsatt lever sine gledesløse liv i trange bur for å bli unødig pynt – dét er hovedproblemet.

Næringen holder fast ved argumenter som ikke lenger har troverdighet. I en TV- debatt mellom NOAH og pelsdyralslaget på TV2 for en uke siden hevdet pelsbransjens pressekontakt at «pelsdyrene er avlet fram» for å trives i bur.

Nytter ikke trylle

Etter at Veterinærforeningen har ønsket avvikling, og fagfolk over hele verden understreker at det er burene i seg selv som er problemet ved oppdrett, faller dette på egen urimelighet. Frustrasjon, frihetstrang, bevegelsesbehov lar seg ikke trylle bort. Dyrenes følelser forsvinner ikke.

Men pelsnæringen kan forsvinne dersom den politiske viljen til å ta faglige råd og flertallet i opinionen til etterretning er tilstede.

Finnes denne viljen? En ny Stortingsmelding om landbrukspolitikk skal publiseres før året er omme. Flertallet i regjeringen, AP og SV, ønsker styrt avvikling av pelsbransjen, og det ville være rimelig at man benyttet denne stortingsmeldingen til å si ifra om at pelsdyroppdrett er fortid og ikke framtid.

Men Senterpartiet vil for enhver pris ikke innrømme dette. Er viljen til å stå for avviklingsvedtaket sterk nok i AP og SV? Viljen til å holde på enhver utnytting av dyr, uansett hvor udemokratisk det måtte være å fortsette med den, er tydeligvis svært sterk i Senterpartiet.

I over 20 år har NOAH jobbet for et forbud mot pelsdyroppdrett. Det har skjedd mye på disse årene: Tonnevis av informasjon er delt ut, opinionen har vendt seg mot pels, NOAH samarbeider med motebransjen gjennom Mote mot Pels, Oslo Fashion Week er blitt pelsfrie, 150 profilerte støttespillere er med på vår kampanje, flere politiske partier tar avstand fra pelsdyroppdrett.

Udemokratisk behandling

Men de endringene NOAH bidrar til blir ikke godt mottatt av alle politikere. Vi stiller spørsmål som flere ikke ønsker skal bli stilt. Vi skaper debatter noen helst hadde sett man ikke tok. For noen politikere er mer dyrerettigheter i samfunnet en utvikling de helst vil stagge – selv om flertallet skulle være for en slik utvikling.

NOAH har derfor heller aldri fått èn krone i statsstøtte. Det setter først og fremst Senterpartiet en stopper for, akkurat som de ønsker å sette en stopper for pelsdyrforbud.

En situasjon hvor politikere kan presse igjennom forskjellsbehandling av organisasjoner som stiller spørsmål de synes er for ubehagelige, hører ikke hjemme i et demokrati.

En politikk hvor et lite, næringsvennlig parti presser igjennom sin vilje og dikterer hva opinionen skal finne seg i av uetisk behandling av dyr, er heller ikke utpreget demokratisk.

NOAH lar seg naturligvis ikke stoppe av at Senterpartiet holder igjen på organisasjonsstøtten. I 2012 vil vi kjempe for en avvikling av pelsdyroppdrett en gang for alle. Politikere som har forpliktet seg til avviklingsvedtak må heller ikke la seg stoppe av bakstreverske regjeringskollegaer. De må ha vilje til å utgjøre en forskjell for dyrene. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 18.11.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL