Kommentar: Tenke globalt, handle lokalt

Internasjonalt har protester mot maktmisbruk stått i høysetet i 2011. Ferske tall fra Transparency International Norge viser at korrupsjon også er en utfordring i Norge.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.01.2012

Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International NorgeDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 13.01.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Reform. 2011 ble et markant år i kampen mot korrupsjon med en mobilisering av sterke protester fra grasrota i mange land. Den arabiske våren viste befolkningens protest mot maktmisbruk, vold og korrupsjon, og det ble en revolusjon som spredte seg fra Tunisia til hele Nord-Afrika og Midtøsten. Alle med krav om regimeskifter og demokratiske reformer.

Også andre steder i verden ble grasrota mobilisert i løpet av året. Den arabiske våren gikk over i en indisk sommer med massive protester og sultestreik i Delhi mot manglende lovgivning og håndtering av korrupsjonsproblemene i landet.

Demonstrasjonene på Wall Street i USA og i Brasil var også uttrykk for befolkningens protest mot korrupsjon og maktmisbruk, hvor syv brasilianske ministere måtte gå av etter korrupsjonsanklager.

Skatteunndragelser, manglende åpenhet og misbruk av offentlige penger er kanskje de viktigste årsakene til eurokrisen som rammet Hellas, Italia, Portugal, Irland og Spania spesielt hardt i året som gikk. Det er særlig den yngre generasjonen som har blitt rammet med usikre framtidsutsikter og høy arbeidsledighet.

Krisen har ført til omfattende demonstrasjoner i alle disse landene. Ikke bare mot de tøffe sparetiltakene, men også mer grunnleggende mot korrupsjon og myndighetenes manglende økonomiske styring.

Tiltak på dagsorden

Arbeidet mot korrupsjon ble også satt tydelig på dagsorden i forhold til klimautfordringene med Transparency Internationals årlige publikasjon «Global Corruption Report». Videre ble korrupsjonsskandalene i det internasjonale fotballforbund, FIFA, et utgangspunkt for bevisstgjøringsarbeid for åpenhet, integritet og antikorrupsjon for fotball spesielt og sport generelt.

Med Storbritannias nye antikorrupsjonslovgivning (UK Bribery Act), som ble vedtatt i sommer, fikk antikorrupsjonsarbeidet et løft – ikke bare i Storbritannia, men også internasjonalt. Loven kriminaliserer bestikkelser betalt til offentlige tjenestemenn i utlandet og gjør det enklere å etterforske både britiske og utenlandske selskaper med britisk tilknytning.

Også i forhold til håndhevelse av eksisterende regelverk, har det vært noen viktige framskritt i året som gikk. FN-konvensjonen mot korrupsjon omfatter blant annet tilbakeføring av stjålne midler og i Frankrike ble det ført sak mot tre afrikanske presidenter med utgangspunkt i denne bestemmelsen. Sportsbiler til en verdi av 30 millioner kroner som tilhørte familien til President Obiang i Ekvatorial-Guinea ble beslaglagt i Paris.

Den årlige korrupsjonsindeksen fra Transparency International, som ble lansert i desember, viste at mer enn 70 prosent av de 180 landene som var med i undersøkelsen sliter med alvorlige korrupsjonsproblemer. Norge er blant de landene som gjør det best på denne meningsmålingen.

Å feie for egen dør

Sett fra et globalt perspektiv virker korrupsjonsutfordringene i Norge relativt små, men ingen land er fri for korrupsjon. I en globalisert verden er aktører i alle land involvert enten på tilbyder- eller mottakersiden for korrupsjon.

Norske myndigheter legger stor vekt på nulltoleranse for korrupsjon i internasjonal virksomhet, og er positive pådrivere for oppfølging og håndhevelse av internasjonale regelverk, slik som FN-konvensjonen mot korrupsjon. Det er vel og bra, men troverdigheten av dette kravet blir enda større dersom vi også feier for egen dør.

Transparency International Norges samling av rettskraftige korrupsjonsdommer fra 2003 og fram til i dag, som omfatter 31 dommer, viser med tydelighet at korrupsjon er en utfordring for Norge. Videre er det mange saker som er under etterforskning, med Unibuss-skandalen i Oslo som nok et eksempel på behovet for større satsing på antikorrupsjonsarbeid rettet mot norsk kommunal sektor.

«Tenke globalt og handle lokalt» er vår oppfordring til norske myndigheter, både når det gjelder forebyggende tiltak for større åpenhet og integritet i norske kommuner, bedre tilrettelegging for varsling av korrupsjon og håndhevelse av relevant juridisk og etisk regelverk. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 13.01.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer