Kommentar: Takk for naturskattene

Jeg vil takke fire miljøministre for å ha vernet nasjonalparkene våre. Nå er jeg snart klar for å spandere kake.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i Ny Tid 05.11.2010. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, African Youth, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser.

Sjelden. I dag vil jeg gjøre noe som ikke er hverdagskost for en leder av Naturvernforbundet: Jeg vil takke en rekke miljøvernministre for å ha tatt vare på noen av våre viktigste natur- og kulturskatter gjennom opprettelsen av i alt 41 nasjonalparker.

Nasjonalparkplanen, som Stortinget vedtok i 1993, er snart gjennomført. Noen av våre beste naturområder er sikret for ettertiden. Veien har vært lang, mang en miljøvernminister er blitt skjelt ut, enten for at det vernes for mye for fort, eller for lite og for sakte.

Det har vært et tverrpolitisk prosjekt. Ministre fra de fleste partier har satt spor etter seg gjennom å opprette en nasjonalpark. Her vil jeg nøye meg med å trekke fram fire av dem.

Miljøvernminister Torbjørn Berntsen (Ap) var den som sloss for planen først i regjeringen, så i Stortinget. Når seinere miljøvernministre har kunnet høste godord fra Naturvernforbundet ved åpningen av nasjonalparkene, har Torbjørn noen ganger – og med en viss rett sagt – at de kom til dekka bord.

Etter 1993 tok det tid å få opprettet de første nasjonalparkene. Og før neste miljøvernminister nevnes må jeg ta turen innom tidligere journalist i Adresseavisen, Karl H. Brox. Han har i en årrekke fulgt norsk miljødebatt og skrevet flere bøker om vår fantastiske natur. Nasjonalparkplanen interesserte han. Og da trondheimsgutten Børge Brende ble miljøvernminister, ringte Brox til Brende og presenterte han for fakta. Så langt var tre områder da vernet etter planen, mange gjenstod. Med dette tempoet ville nasjonalparkplanen bli ferdig først i 2091. 81 år etter Stortingets mål.

Børge tok poenget. Han dro ut skuffen med alle nasjonalparkplanene og vedtok nasjonalpark etter nasjonalpark. Det sies at skuffen var så full at det måtte brukes makt for å få dratt den ut. Resultatet var fem nye nasjonalparker og syv utvidelser av eksisterende nasjonalparker. Slik ble Børge nasjonalparkministeren framfor noen. Lurer på om det samme kunne skjedd under dagens Høyre-ledelse.

Så gikk vi inn i en ny periode med stillstand. Vi ble utålmodige og begynte vårt sedvanlige mas på ministeren, denne gangen Helen Bjørnøy (SV). Det ble påny fart i arbeidet. Helen vedtok blant annet Hallingskarvet nasjonalpark, som statsminister Jens Stoltenberg åpnet i 2007.

Til slutt gjenstår å nevne miljøvernministeren som ser ut til å lose det hele trygt i havn, Erik Solheim. På vegne av mang en naturverner vil jeg si tusen takk til alle som har bidratt – ministre og andre. Nasjonalparkene står igjen som bautaer etter dere i norsk naturvernhistorie.

Så kan jeg ikke avslutte denne hilsningen uten et nytt ønske. Sjøl om vi nå har tatt vare på noen unike natur- og kulturområder, er det noen til som fortjener beskyttelse. Etter fire verneplaner for vassdrag, hvor den fjerde skulle være den siste, kom vi over noen elver som var svært verdifulle og som fortjente vern mot kraftselskapenes grådighet. Vi fikk en supplerende verneplan hvor noen ekstra elver ble vernet.

Det er ikke mange områder igjen som kvalifiserer til å bli nasjonalpark, men det er noen. Mange av nasjonalparkene ligger i høyfjellet, vi mangler områder nærmere kysten. Storheia på Fosen er en opplagt kandidat, det samme er området rundt Preikestolen i Rogaland. Et fylke som ikke har noen nasjonalpark i dag.

Under åpninga av Hallingskarvet nasjonalpark lovet jeg statsministeren ei svær kake når hele nasjonalparkplanen er i havn. Det løftet står ved lag, og jeg håper vi kan spise den i år. Og setter du i gang en liten supplering, blir det enda ei kake.

---
DEL