Kommentar: Svensk seier

Den svenske Kammarrätten slår fast at kravet om sterilisering for juridisk kjønnsskifte strider mot menneskerettighetene og svensk regjeringssamarbeid. Når følger Norge etter?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 18.01.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.


Dilemma. I 2013 er norsk tvangssteriliseringshistorie fremdeles ikke avsluttet. Man skulle ikke tro det var sant. Allikevel er det et faktum at sterilisering, det vil si fjerning av testikler eller livmor og eggstokker, er et av vilkårene for å få endret juridisk kjønnsstatus i Norge.

Dersom du har et utseende som gjør at folk oppfatter deg som mann, men identifikasjonspapirer som definerer deg som kvinne, vil du kunne få problemer hver eneste gang du skal søke ny jobb, hente en pakke på posten, gå i banken, komme inn på utesteder, for ikke å snakke om å reise.

Ved å ha identifikasjonspapirer som ikke stemmer overens med hvordan du definerer og uttrykker deg, blir du nødt til å utlevere deg selv, altså røpe hvilken bakgrunn du har, i alle sammenhenger der identifikasjon er påkrevd. På denne måten blir transpersoner ekstra utsatt for hatvold og diskriminering.

Alvorlig overgrep

Det å ikke kunne velge i hvilke sammenhenger man ønsker og ikke ønsker å være åpen om sin transstatus, er et alvorlig overgrep mot de det gjelder. I hvilken grad man ønsker å være åpen er en privatsak, og vanligvis ikke noe man ønsker å dele med tilfeldige dørvakter, postfunksjonærer eller bankansatte.

I tillegg er det god grunn til å tro at det er mange land i verden det ville blitt umulig å reise til dersom man har en uoverensstemmelsen mellom kjønnsuttrykk og juridisk kjønnsstatus.

Steriliseringskravet er et uforholdsmessig inngrep i privat- og familieliv, og bryter dermed retten til personlig autonomi og fysisk integritet, samt retten til å definere egen kjønnsidentitet. Sistnevnte har av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) blitt definert til å være « en av de mest grunnleggende prinsippene i retten til selvbestemmelse».

Inngrepet har ingen medisinsk begrunnelse, er permanent og uopprettelig. Det medfører samtidig store fysiske og psykiske konsekvenser for den det gjelder.

Søker erstatning

Praksisen med sterilisering har blitt kraftig kritisert blant annet av Europarådets menneskerettskommissær og organisasjonen Human Rights Watch. I Norge samarbeider LLH og Skeiv Ungdom med Amnesty for å fjerne steriliseringskravet.

Flere av de politiske ungdomspartiene har nå også gått inn for å endre praksis i Norge.

I disse dager stevner Skeiv Ungdoms søsterorganisasjon, med flere, den svenske stat inn for erstatning for de steriliserte, et krav som lyder på drøyt 15 millioner kroner. Kravet kommer som en følge av dommen i Kammarrätten, som er forvaltningsdomstolens høyesterett.

Her i Norge venter vi på levekårsundersøkelsen «Alskens folk: om levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk,» som skal publiseres den 24. januar.

I oktober 2012 fikk vi en utredning fra Helsedirektoratet om behandlingstilbudet for transpersoner i Norge. Som en følge av denne skal blant annet steriliseringskravet vurderes.

Svaret fra norske helsemyndigheter om veien videre er langt på overtid. De vet hva vi mener. De kjenner til rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolen. Hvor mange flere mennesker skal tvinges til sterilisering før vi kan sette en strek over steriliseringshistorien i Norge? ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 18.01.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL