Kommentar: Politisk utakt

Søndag vedtok Arbeiderpartiet å styrke sitt vedtak om avvikling mot pelsdyroppdrett. For noen er imidlertid hvert framskritt for dyrene uønsket.

Ny Tid

Publisert dato: 25/04/2013

Siri Martinsen veterinær i NOAH - for dyrs rettigheterDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 26.04.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Handling. For nøyaktig to år siden vedtok Arbeiderpartiet å avvikle pelsdyroppdrett. I år var det duket for en slags omkamp: Skulle vedtaket inn i partiprogrammet eller ikke? NOAH har jobbet hardt for at Ap’s vedtak ikke skulle bli svekket ved å utelates fra Ap’s skriftlige plan for de neste årene.

I telefonsamtaler, brev, møter og markeringer har vi understreket at pelsfarmbud ikke handler om lovbrudd, «kollektiv avstraffelse» og enkeltdyr med skader og sykdom. Det handler om å ta den kunnskapen man har til etterretning.

Den Norske Veterinærforeningen og EUs Veterinærmedisinske komite har påpekt at pelsdyrbur for rev og mink ikke tilfredsstiller dyrenes behov. Hvordan man enn snur og vender på diskusjonen, så koker det ned til at dyr med bevegelsesbehov og adferdsbehov som svømming, graving, jakting og løping sitter i bur hvor de ikke kan gjøre noe av dette.

På søndag viste det seg at et overveldende flertall av Arbeiderpartiets delegater tok dette innover seg – og sto ved vedtaket om avvikling. Store deler av den norske befolkning er glade for dette – og svært utålmodige etter at et vedtak som både er styrket gjennom ferske landsmøtevedtak i SV og Ap, nå også blir praktisk politikk som legges fram for Stortinget før sommeren. Skal man holde løftet fra Dyrevelferdsmeldingen i 2003, må dette skje fort.

Avvikling av pelsdyroppdrett ble lovet av et samlet storting dersom ikke forholdene for dyrene ble «vesentlig» bedre. Vi vet alle at rev og mink fortsatt sitter i de trange burene som var utgangspunkt for disse løftene. Vi vet at alle partier er i ferd med å bryte disse løfter for dyrene når tiden nå snart renner ut.

Skremmende politiske holdninger

En offentlig erkjennelse av at pelsdyr ikke bør lide i bur, bør følges av erkjennelse over flere av de dyrevelferdsproblemene som finnes i industrialisert produksjon – og vilje til å gjøre noe med dem. Men en slik utvikling ønskes ikke velkommen av alle.

Reaksjonen fra nestleder i Høyre, Bent Høie, i Nationen etter Arbeiderparti-vedtaket, viser holdninger som ikke bør høre hjemme i et samfunn som ønsker å være i front med hensyn til etisk utvikling: Høie var «bekymret for at dyrevernere i neste omgang vil angripe matproduksjonen, i første omgang kyllingproduksjonen.»

Hvorfor i all verden er Høie bekymret for at organisasjoner for dyr også skal sette fokus på en produksjon hvor dyr vokser så fort at de får vondt i beina av egen vekt, og lever så tett at de uansett ikke kan bruke dem? Det åpenbare som han burde være bekymret over er at vi har en slik produksjon, og at vi som samfunn faktisk behandler dyr på denne måten.

Slike holdninger hos politikere er skremmende. Det viser at de er i utakt med utviklingen mot større respekt for dyr, som nå foregår over hele verden.

Debatten om dyrs rettigheter har fått større resultater i flere land utenom Norge. Dette er ikke opinionens feil – engasjementet for dyrs rettigheter i Norge er vel så stort som i andre land, og holdningene til dyr har vist en lignende utvikling.

Men de politiske vedtakene er ikke i takt med disse holdningene. Mens dyr i sirkus er forbudt i flere land, og eksotiske dyr som elefanter er forbudt enda flere steder, er dette en sak NOAH fortsatt må jobbe med i Norge.

EU-påført framskritt

Pelsdyroppdrett er som kjent under avvikling i store deler av Europa – det siste landet på listen over de som sier farvel til næringen, er Nederland – verdens tredje største mink- produsent. Men i Norge må vi, tross gjentatte politiske løfter, fortsatt kjempe knallhardt for at vedtakene skal materialisere seg i reell politikk – og dyrene skal få slippe burene.

De framskrittene som har skjedd på lovområdet for dyrs rettigheter, har i flere tilfeller faktisk blitt påført oss utenfra. Det siste eksemplet på det er EU-forbudet mot import og salg av dyretestet kosmetikk, som i mars i år ble iverksatt.

Forbudet i EU ble innført gradvis, og mange trodde lenge at den endelige sluttdatoen ville bli utsatt på grunn av lobbyisme fra kosmetikkprodusenter.

Ikke minst trodde vi det i NOAH – vant som vi er med utsettelser av alle politiske tiltak som er til fordel for dyr. Men heldigvis skjedde ikke dette – forbudet er reelt og gjelder for hele EU/ EØS – inkludert Norge.

Men er det slik vi ønsker at det skal være: At vedtak for dyrevelferd må komme som EU-vedtak for at det også skal bli framskritt for dyrene i Norge? Eller vil vi at Norge skal kunne vise ved egne politiske vedtak at vi tar dyrevelferd på alvor? Hvis svaret på det er ja, haster det for norske politikere.

Det haster å sette kraft bak vedtakene om pelsfarmavvikling for de partiene som har vedtatt dette. Og det haster for de politikerne som ennå ikke har innsett det: Dyrs rettigheter og dyrevelferd er ikke noe å være «bekymret» for – det burde være en ønsket utvikling at vi endelig begynner å ta hensyn til at også dyr er levende vesener. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 26.04.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer