Kommentar: Pengene eller livet?

Hvis hele verden svarer riktig, kan vaksiner hvert år redde tre millioner barneliv.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 05/05/2011

Dette er et bidrag til “Engasjert ytring”-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 06.05.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, African Youth, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på Ny Tids debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no.


Vaksiner. I februar ble et omfattende vaksineprogram mot pneumokokkbakterier lansert i Afrika. Du er tilgitt hvis du ikke fikk det med deg – vaksiner er sjelden forsidestoff. Pneumokokkvaksinen beskytter blant annet mot lungebetennelse, som tar livet av hvert femte barn i fattige land. Våre egne unger har blitt vaksinert mot pneumokokker i over ti år allerede. Nå er planen at barn i 40 av verdens fattigste land skal vaksineres innen 2015. Det er på høy tid.

Dyre vaksiner

Problemet er altså dette med pengene. Lanseringen av pneumokokkvaksinen finansieres av Den globale vaksinealliansen GAVI. I dag mangler GAVI penger til å nå målet om å vaksinere alle barna før 2015. Den kortsiktige løsningen er å skaffe mer penger. Leger Uten Grenser oppfordrer alle de store giverlandene, Norge inkludert, til å øke sine bevilgninger til GAVI. Men vi er også opptatt av langsiktig problemløsning. Etter 2015 skal nemlig de fattige landene selv overta vaksineringsprogrammene. Med dagens vaksinepriser blir det umulig. Skal Afrikas barn ha samme beskyttelse som våre, må de fortsatt få disse vaksinene om ti år, og om femti.

Pneumokokkvaksinen produseres av store internasjonale legemiddelselskaper. GAVI får den til en brøkdel av markedsprisen i Vesten. I USA betaler man 570 kroner per vaksinert barn, mens GAVI betaler 57 kroner. Men selv 57 kroner per barn er mer enn hva de fattige landene har råd til, og fremdeles langt over kostpris. Den internasjonale legemiddelindustrien tjener penger på å produsere vaksinen for de fattige landene.

Alternativer finnes

Meningitt A er en type hjernehinnebetennelse som er svært utbredt i Afrika. Utviklingen av vaksinen for meningitt A er en suksesshistorie. Den har nemlig et annet utgangspunkt og en annen prosess enn utviklingen av pneumokokkvaksinen. Pneumokokkvaksinen ble i utgangspunktet laget for det vestlige markedet, og var allerede langt på vei ferdig utviklet av internasjonale legemiddelselskaper da GAVI kom på banen og ville kjøpe vaksine til fattige land. Disse selskapene satt på rettighetene til produksjon, og kunne prise vaksinen som de ville. GAVI forsøkte å oppnå målet om global pneumokokkvaksinering gjennom å gjøre det lønnsomt for legemiddelindustrien å selge til fattige land. Tiltaket er godt og tanken god, men resultatet koster for mye.

Meningittvaksinen, derimot, var helt fra starten tiltenkt barn i utviklingsland. Den ble utviklet i samarbeid mellom vestlige forskere og et indisk legemiddelfirma, som kunne produsere vaksinen billig. Ingen hadde eksklusivt patent på vaksinen da den var ferdig. Og vaksinen ble billig: Utsalgsprisen kom på to kroner.

Åpen lisenspolitikk

Patentrettigheter hindrer konkurranse om hvem som kan produsere de billigste vaksinene, og er en viktig årsak til at vaksiner blir for dyre.

Offentlige institusjoner – som ofte er de som forsker fram nye vaksiner – bør ha en åpen lisenspolitikk, slik at legemiddelprodusenter i utviklingsland kan være med å konkurrere om produksjon av billigere vaksiner til fattige land. Legemiddelselskapene bør utfordres til å frigi patenter på vaksiner til utviklingsland. Hvis selskapene ønsker å bidra til økt tilgang til nyere medisiner, må de gi lisens på patentene som blokkerer produksjonen av billige kopimedisiner.

Billige vaksiner til fattige barn

Det er veldig bra at barn i utviklingsland endelig får en vaksine mot lungebetennelse, men det er veldig synd at prisene GAVI har forhandlet fram med internasjonale legemiddelfirmaer er for høye til at fattige land kan betale for vaksinene sine selv. Leger Uten Grenser oppfordrer Norge og de andre giverlandene til å forlange full uttelling for sine bidrag til GAVI. Vaksinene må være billige nok til at alle land kan vaksinere sine egne barn i framtida – uavhengig av finansieringsstøtte.

Kommentarer