Kommentar: På oppløpssiden

Nå er det innspurt for regjeringserklæringen «Soria Moria 2.» Klarer de rødgrønne å holde løftene? Changemaker gjør opp status og serverer vinnertipsene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 08.02.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

1. «Regjeringen vil arbeide for internasjonale gjeldsslettemekanismer for behandling av illegitim gjeld, og et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning.»

Status: Det haster med å få på plass en ny internasjonal gjeldsslettemekanisme når HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)-initiativet utløper i 2014. Regjeringen har vært flinke til å arbeide for dette, men kan gjerne presse på litt hardere.

Changemakers tips til regjeringen: Stå på! Dere er på riktig spor, det gjelder bare å få med seg noen flere på laget.

2. «Gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon. Kostnader ved sletting av gjeld skal ikke fortrenge norsk bistand.»

Status: Regjeringen har satt i gang og lovet at vi innen 2014 skal ha gjennomført en ekstern gjeldsrevisjon for alle norske utlån til utviklingsland. Bra jobba.

Changemakers tips til regjeringen: Sørg for at denne gjeldsrevisjonen blir så rettferdig og grundig at den setter en ny internasjonal standard.

3. «Regjeringen vil jobbe for bedre kontroll med finansstrømmene, bekjempelse av skatteparadis og ulovlige internasjonale pengetransaksjoner.»

Status: De har satt i gang arbeidet for å innføre land-for-land-rapportering fra og med 1.1.2014. Hurra! Vi håper at regelverket tar viktigheten av skatt på alvor, slik at norske selskaper ikke kan snyte på skatten i fattige land.

Changemakers tips til regjeringen: Bruk denne muligheten til å lage et så rettferdig regelverk at det kan stå som et godt eksempel for EU når de skal utvikle sine regler.

4. «Regjeringen vil arbeide for en sterk og rettferdig klimaavtale, utvikle skogsatsingen og satse på ny teknologi. Bidra til å mobilisere midler til klimatilpasning i fattige land.»

Status: Vi ser lite til klimatilpasningstiltakene regjeringen har lovet. Norge er heller ikke tydelige nok på hva en rettferdig klimaavtale innebærer. For å gjenoppbygge tilliten på vei mot en klimaavtale hvor alle er med, må de gjøre mer for å nå utslippsmålene på hjemmebane. Vi er sinte og veldig, veldig skuffa.

Changemakers tips til regjeringen: LA NORSK OLJE LIGGE! To tredjedeler av alt fossilt må bli i bakken, ellers ødelegger dere for verdens framtidige barn. Og få med dere de andre rike landene på det samme!

5. «Regjeringen vil opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO.»

Status: Norge eksporterer fortsatt våpen til NATO og Norden uten å kreve noen sluttbrukererklæring. Derfor kan vi ikke vite om våpnene selges videre til land i krig og konflikt. Men Norge har videreutviklet regelverket med en sjekkpunktliste for eksporten. Ros for det, men det er ikke nok.

Changemakers tips til regjeringen: Krev sluttbrukererklæring fra alle land, ikke vent på NATO. Da blir det lettere å stå på krava og få på plass en sterk internasjonal våpenhandelsavtale i mars.

6. «Regjeringen vil arbeide for at merking og sporingsmekanismer for norske våpen og ammunisjon utbedres, og jobbe for tilsvarende systemer internasjonalt.»

Status: Det finnes enda ikke noe system for merking og sporing av ammunisjon. Den manglende åpenheten gjør det vanskelig å finne ut om kulene som blir brukt i blodige kriger kommer fra Norge.

Changemakers tips til regjeringen: Bare gjør det!

7. «Regjeringen vil arbeide for at det ferdigforhandles en ny WTO-avtale som sikrer norske interesser og gir fattige land bedre adgang til verdenshandelen.»

Status: Norge ser ut til å ha liten tro på WTO-forhandlingene og involverer seg heller i alternative handelssamarbeid med de store økonomiene i verden, hvor fattige land ikke er med. Dette skaper mindre sannsynlighet for bevegelse i WTO, og fattige land får dermed mindre adgang til verdenshandelen.

Changemakers tips til regjeringen: Les Soria Moria. Her svikter regjeringen på det mest grunnleggende. Multilateralisme er avgjørende for å kunne integrere alle i verdenshandelen. Husk at også Norge er et lite land som er best tjent med et levende WTO.

8. «Fondet (Oljefondet, red.anm.) skal forvaltes på en ansvarlig måte som tar hensyn til god selskapsstyring, sosiale forhold, særlig barns rettigheter, klima og miljø.»

Status: Det er altfor lite ressurser til det etiske arbeidet i Oljefondet og fondet går på helsa løs i utviklingsland. Vi er investert i selskaper som hogger ned regnskog, forgifter grunnvann og bryter menneskerettigheter.

Changemakers tips til regjeringen: Gi Etikkrådet mer makt og gi mer ressurser til den etiske forvaltningen av Oljefondet. ■

Kilde: «Mer ustemt enn samstemt – hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land,» publisert av Kirkens Nødhjelp.


(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 08.02.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL