Kommentar: Norge er perfekt

Kjære førstegangsvelgere: Norge er perfekt. Alle innbyggerne i landet vårt har alt de trenger og lever i full harmoni med hverandre.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15.08.2013

Anne Gerd Grimsby Haarr, Fungerende leder i Agenda XDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 16.08.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Enighet. Alle er enige om hvor mange flyktninger og innvandrere vi vil ta i mot til landet, og hva vi skal gjøre med barn uten papirer og oppholdstillatelse i verdens rikeste land.

Vi har perfekte forhold på asylmottakene og alle unge med innvandrerbakgrunn får jobb.

Alle er enige om hvorvidt vi skal ha en mer restriktiv eller liberal ruspolitikk. Det hersker ingen tvil om hva vi skal gjøre med de tusenvis av rusavhengige som venter på behandling eller de mange som dør av overdose hvert år.

Alle er enige om hva vi skal gjøre med oljen som ligger i havbunnen i Lofoten, Senja og Vesterålen. Vi er alle takknemlige for oljeindustrien, og det er ikke nødvendig å tenke på alternativer til fossilt brensel. Vi har også planen klar for hva vi skal gjøre dersom klimaendringene blir så sterke at det går utover livet på jorda.

Ingen blir noensinne syke, gamle eller får psykiske lidelser. Det finnes ingen helsekøer og det er plass til alle på eldrehjemmene. Legevaktene er alltid fullbemannede, og du får hjelp med en gang du trenger det.

I trafikken går alt helt knirkefritt, og toget kommer alltid når det skal. Det finnes ikke rushtrafikk og kollektivtransporten er gratis.

Alle barn er trygge og har barnehageplass dersom foreldrene ønsker det. På skolen får alle beste resultat og ingen dropper ut av videregående. I klasserommene sitter elevene helt stille og suger til seg kunnskap, og alle er enige om at det er sånn det skal være.

Hvor du kommer fra eller hva slags kjønn eller etnisitet du har, spiller ikke inn på hvordan du lykkes i livet. Alle har fast arbeid og inntekt, og det finnes ingen som bekymrer seg for fremtiden til seg selv eller barna sine. Alle har lik sjans på boligmarkedet uansett hva slags bakgrunn de har.

Alle tros- og livssynsretninger blir likeverdig behandlet og alle aksepterer alles religioner. Det finnes heller ingen som misbruker religion til å utøve makt.

Ingen opplever vold, ran eller overfall. Folk trenger aldri å låse dørene sine, for kriminalitet eksisterer ikke i dette landet. Alle kvinner føler seg helt trygge når de går hjem fra byen, og alle er helt enige om hvor grensen går mellom sex og voldtekt.

Det florerer med gode fritidstilbud overalt og alle kommunene renner over av tilbud til ungdommer innen sport, musikk og kultur. Det finnes ingen nedlagte ungdomshus i norske småbyer og tettsteder.

Alle er enige om hvordan vi skal oppføre oss utenfor landets grenser. Alle er fornøyde med norsk bistandspolitikk, våpeneksport og deltagelse i internasjonale militære operasjoner.

Finanskrisen eksisterer ikke. Vi er et perfekt land i en perfekt verden.


Norge er perfekt. Det er bare å lene seg tilbake og nyte reisen. Ingenting trenger å forandres på, egentlig er det ikke lenger behov for politikk. Du trenger ikke stemme ved Stortingsvalget 2013.
Se mer på www.norgeerperfekt.no. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 16.08.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer