Kommentar: Nei til hatprat

Mens du spiser pølser på 17. mai, setter Skeiv Ungdom fokus på kampanje for å bekjempe hatprat på nett.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 10.05.2013

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 10.05.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.


Ytringsfrihet. I Norge assosierer de fleste 17. mai med Grunnloven, «Ja vi elsker» og softis, mens man internasjonalt markerer IDAHO, den internasjonale dagen mot homo- og transfobi.

Hatprat er et annet ord for hatefulle ytringer. Hatprat er tekster, ord, bilder og symboler som blir brukt for å spre hat, trusler og oppfordre til vold mot en person eller gruppe basert på deres antatte eller reelle gruppetilhørighet.

Hatprat truer vårt demokrati. Europarådet har derfor satt i gang en kampanje som skal drives av unge mennesker over hele Europa for å bekjempe hatprat på nett.

Ekstremisme er i sterk øking i Europa i dag. I flere land blir personer hetset, forfulgt og utsatt for vold og overgrep, det være seg personer av ulike etnisiteter, ulik religiøs tilhørighet eller lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. På internett flyter tanker og holdninger fritt, på godt og vondt.

En undersøkelse gjort av Fritt Ord viser at selv om 3 av 4 mener det er viktig å ivareta ytringsfriheten, og selv om mange ytringer oppleves som krenkende, mener 9 av 10 at personer som trakasserer på internett bør kunne straffes.

Ytringens grense

Hvordan kan disse to til dels motstridende holdningene forstås i debatten om hatprat og ytringsfrihet? Denne debatten ender ofte opp i en diskusjon om man er for eller imot ytringsfrihet. Skal ytringsfriheten være absolutt eller skal den begrenses?

I den norske straffeloven paragraf 135 a settes det opp en ytre grense for ytringsfriheten. Der står det: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.»

Dette er blant annet fordi hatprat skaper en atmosfære av aggresjon og kan true personer fra å delta i den offentlige debatten.

Dermed begrenser hatprat ytringsfriheten i seg selv. Samfunnet, både på nett og på gata, må være et åpent og inkluderende sted for alle. Myndighetene har ansvar for dette, men det fulle og hele ansvaret ligger ikke der. For i et demokratisk samfunn er det borgerne som sitter med makten. Vi har alle ansvar for å være med og bygge opp det samfunnet vi vil ha.

17. mai er en dag vi feirer i Norge. Det er dagen vi markerer vår grunnlov og med det vår selvstendighet. 17. mai er også IDAHO, den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Vi markerer nettopp denne dagen fordi 17. mai er datoen da homoseksualitet ble fjernet fra WHOs sykdomsliste i 1990.

Markering

Selv om det nå er 23 år siden, blir fortsatt lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre skeive diskriminert. Nettet figurerer som en stadig større arena for denne typen diskriminering. Dette gjelder også i Norge.

Vi oppfordrer alle til å bruke fem minutter på å markere IDAHO den 17. mai, dette ved å ta del i Europarådets kampanje mot hatprat på nett. Vær med på å sette fokus på menneskerettigheter for skeive nå i mai!

Last opp et bilde eller en video på www.nohatespeechmovement.org og del det på Facebook og Twitter. Du kan også laste ned en plakat fra våre nettsider som du kan bruke som profilbilde på Facebook og Twitter 17. mai.

La 17. mai bli en dag hvor vi ikke bare feirer vår selvstendighet, men hvor vi fortsetter å ta modige skritt for å skape et samfunn som er inkluderende og trygt for alle. ■

Gratulerer med dagen alle sammen!

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 10.05.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer