Kommentar: Mot politisk oppvåkning i Afrikas største demokrati?

Den unge generasjonen sitter med nøkkelen foran Nigerias valgdag.

Dette er et bidrag til “Engasjert ytring”-spalten i Ny Tid 05.11.2010. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, African Youth, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser.

Nigeria. De store omveltningene i Nord-Afrika har utløst debatt også i afrikanske land sør for Sahara.

– Er det ikke på tide at vi også får vår Tahrir-plass?, spørres det blant mine nigerianske venner på Facebook. Og svaret kommer kjapt:

– Hallo… Nigeria er faktisk ikke et diktatur, vi har hatt demokrati i over ti år…

Galgenhumor

Selvironi er en velutviklet omgangsform i Nigeria, og muligens er denne kommentaren et eksempel på det. Galgenhumor er en stor støtte i hverdagen i Afrikas mest folkerike og til dels svært vanstyrte land. En annen kommentar til revolusjonene i Nord-Afrika, referert av forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie, i hennes spalte i engelske The Guardian: «Dette ville aldri skjedd her. Forskjellen er at ingen nigerianere ville finne på å sette fyr på seg selv…»

9. april skal velgerne i Afrikas største demokrati velge president og nasjonalforsamling. Det nigerianske politiske miljøet har et sterkt behov for gode nyheter, og landet trenger sårt en regjering som har legitimitet i folket som grunnlag for å møte Nigerias mange utfordringer. Dersom 2011-valget blir gjennomført i tilfredsstillende former, kan det i seg selv ha stor betydning, uavhengig av resultatet.

Problematiske valg

Men en nigeriansk valgdag er ingen festdag. Alle nigerianske valg siden uavhengigheten for vel 50 år siden har vært problematiske. Både i 1966 og i 1983 endte det med at valget ble annullert og militæret tok makten. Den siste militærdiktatoren, Sani Abacha, døde i 1998. Siden da er tre valg gjennomført, alle sterkt kritisert, og det siste, i 2007, regnes som det foreløpige lavmålet. Slik beskrives det av professor Peter M. Lewis ved John Hopkins-universitetet i USA, forfatter av flere bøker om Nigeria:

«Lister over registrerte velgere var unøyaktige, i en del tilfeller forsvant de helt. Stemmer ble levert for sent eller aldri, velgere holdt seg unna på grunn av frykt eller apati, valgurner ble enten stappet fulle av ugyldige stemmer eller stjålet. Store deler av opptellingen ble holdt hemmelig, og resultater ble offentliggjort kun i sammendrag, slik at opplysningene ikke kunne etterprøves (…) Mer enn 300 mennesker mistet livet i forbindelse med valgkampen, og observatører satte store spørsmål ved om valgene kunne godkjennes (….) En strøm av rettssaker fulgte i valgets kjølvann.»

Oppgitthet og mismot

Tilliten til et slikt system er naturlig nok lav, og ved siden av selvironi og galgenhumor er det oppgitthet og mismot som preger politiske kommentarer i Nigeria. Progressive opposisjonspartier kritiseres sterkt for at de er ute av stand til å samle seg i et troverdig alternativ. Den politiske opposisjonen til venstre for sentrum sliter stadig med ettervirkningene av diktatoren Ibrahim Babangidas brutale gjennomføring av strukturrasjonalisering og devaluering på 1980-tallet, som rammet middelklassen, ikke minst landets akademikere, hardt.

Nytt håp?

Men et visst håp knyttes nå til at Attahitu Jega, en respektert akademiker og anerkjent demokratiaktivist, er satt til å lede den uavhengige valgkommisjonen. Og også i Nigeria kommer en ny generasjon til valgurnene. 67 millioner velgere har registrert seg i år, mot 35 millioner ved forrige valg. De fleste av de nye velgerne tilhører de 70 prosentene av Nigerias befolkning som er under 35 år.

«Redningen for «Nigerias råtne demokrati» kan ligge hos den nye generasjonen, skriver Chimamanda Adichie.

«Ungdommens langsomme, men likevel intense oppvåkning, kan faktisk være begynnelsen på en stor revolusjon.»

Kommentarer