Kommentar: Milliarder, ikke miljø

For Erna Solberg og Høyre er økonomisk vekst viktigere enn miljøet.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 10.03.2011

Dette er et bidrag til “Engasjert ytring”-spalten i Ny Tid 05.11.2010. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, African Youth, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser.

KLIMA. I sin ferske bok «Mennesker, ikke milliarder», tar Erna Solberg «debatten om de viktigste utfordringene i Norge i dag». Hun bruker knapt to av 231 sider på klimautfordringen. Hennes løsning er å utvikle ny teknologi. Hun bekymrer seg ikke for at miljøgevinsten av mer effektive teknologier gjerne blir spist opp av veksten, av økt produksjon og forbruk: Til tross for vedvarende teknologiske forbedringer har CO2-utslippene økt voldsomt.

Vekstøkonomien ødelegger

Hundrevis av millioner, kanskje flere milliarder mennesker, vil allerede i dette århundre bli plaget av et vondere og vanskeligere klima. I fjor vurderte vitenskapsakademier i flere land arbeidet til FNs klimapanel. Alle konkluderte med at klimaet endrer seg, og at det i stor grad skyldes menneskelig påvirkning. I tillegg går plante- og dyrearter tapt i en fart som er flere hundre ganger det naturlige tempoet.

Høyre sier i sitt program at partiets mål er «å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon». Samtidig er det Høyres «system», det vil si den frihandelsbaserte vekstøkonomien, som ødelegger miljøet. Trygve Haavelmo, norsk nobelprisvinner i økonomi, har fått rett. I 1990 sa han: «Mer vekst i rike land er en forferdelig tanke. Det går ikke i hop med miljøet». Det er trolig for seint å oppfylle Høyre-programmets fromme ønske om en bedre klode for våre etterkommere. Klimaendringene er allerede i gang.

Forbruket vokser

Høyre holder likevel egenrådig fast ved vekstoptimismen. Partiet viser ingen tegn til materiell moderasjon (er ikke moderasjon en konservativ dyd?). Høyre vil at alle norske forekomster av fossil energi skal tømmes og brennes. Høyre vil at forbruket i Norge skal fortsette å vokse uten grenser. For Erna Solbergs parti er det milliarder, ikke miljø som gjelder. Høyre har ikke tatt innover seg at jordas økologiske kapasitet er endelig, ikke ubegrenset.

Det konservative partiet i England har større forståelse for moderasjon. Et av de første vedtakene den liberal-konservative regjeringen gjorde, var å stoppe videre utbygging av hovedflyplassen i London med henvisning til klimamålene. Norske Høyre applauderer derimot utvidelsen av Gardermoen her hjemme, slik de applauderer andre tiltak som gir vekst i klimagassutslippene.

Ingen klimarevolusjon

Høyre har siden 70-tallet håpet på en grønn vekst. Håpet er ikke blitt oppfylt. Den type forbruk som belaster miljø og ressurser mest har økt jevnt og trutt: Energi, transport og animalske matvarer. Typisk er det at nedgang i CO2-utslipp bare er kommet som et resultat av nedgang i økonomien. Globale utslipp falt med 1,3 prosent i 2009 sammenlignet med året før, hovedsakelig på grunn av virkningene av den økonomiske krisen.

I 2007 appellerte Solberg til politikere i Høyre om å stille seg i front for en blågrønn klimarevolusjon. Fremtiden ligger i våre egne hender, mente partilederen den gang. Etter dette har Solbergs klimaretorikk blitt borte. Høyres dalende klimainteresse har stor betydning, fordi veksthungrige Ap og LO slipper en miljøopposisjon på den konservative siden i Norge.

Norge trenger et verdikonservativt parti som setter hensynet til klima og miljø foran materiell forbruksvekst. Det er dessverre ingenting som tyder på at Høyres nåværende leder kommer til å lede partiet i en slik retning.

Kommentarer