Kommentar: Klimapakke for folket

Regjeringen har startet forhandlingene rundt neste års statsbudsjett. Klimaproblemet må tas på alvor: 2013 krever et miljøbudsjett.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Silje Lundberg, leder i natur og ungdomDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 23.03.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Ut på dato. Tidligere i mars møttes statsrådene og de tre partilederne til forhandlinger på Thorbjørnsrud hotell i Jevnaker. Den første budsjettkonferansen var startskuddet for forhandlingene rundt statsbudsjettet for 2013, før det legges fram i oktober.

Gjennom statsbudsjettet har Regjeringen muligheten til å legge opp til omfattende miljøtiltak som så langt har uteblitt. Det er en tidsstemplet mulighet som snart går ut på dato.

Klimameldingen skulle kommet for flere år siden, men etter utallige utsettelser er den nå ventet i juni. De stadige utsettelsene har undergravd norske klimamålsetninger, pulverisert miljøinnsatsen gjennom ufokuserte statsbudsjett og satt en effektiv stopper for en rekke bedrifter som har prøvd å satse på miljøløsninger vi trenger.

Budsjettet som kommer for 2013 er nødt til å ta innover seg alvoret i klimaproblemet, og at det haster med å få på plass gode miljøtiltak. Klimamålene vi skal nå i 2020 er ikke lenger langt unna, de er rett rundt hjørnet.

Den største forurenseren

Miljøproblemene kan ikke forhandles bort, det må regjeringspartiene snart innse. Det er ingen som har sagt at det vil være billig eller enkelt å kutte klimagassutslippene, likevel er vi pent nødt til å gjøre det. Statsbudsjettet for 2013 må levere på tre punkt. En: Det skal koste å forurense. To: Folket må få sin klimapakke. Og tre: Vi må redde resten av den verdifulle naturen vår.

Den største forurenseren i Norge er olje- og gassektoren. Den står alene for over 25 prosent av de norske klimagassutslippene, og disse øker. Likevel: Det er i dag historisk billig for oljeindustrien å forurense. CO2-avgiften de i dag betaler er vanvittig lav og fører ikke til nye utslippskutt.

Derfor må den økes. Økningen i avgiften må inn i et fond som kan gå til å redusere utslipp i den landbaserte industrien. Slik vil man både kunne gjøre det dyrt å forurense, og man vil sikre at en miljøavgift faktisk utløser utslippskutt.

En «enkel» klimapakke

Nye gallup-undersøkelser viser at det norske folk ikke lenger synes klimasaken er en like viktig sak, samt at engasjementet blant ungdom særlig synker. Dette er noe Regjeringen må ta på alvor. For hvorfor i alle dager skal den vanlige ungdommen i gata bry seg så mye, når utslippene øker og bussen stadig er forsinket?

Vi trenger en klimapakke for folket. En klimapakke som gjør det enkelt å være miljøvennlig. Derfor trenger vi en firedobling av støtten til jernbanen, så vi får bygd ut dobbeltspor på Østlandet, vi trenger mer penger til kollektivtrafikk så bussen blir konkurransedyktig med bilen, og vi må gjøre det enkelt for folk å bruke mindre energi i hjemmene sine.

Til sist må budsjettet inneholde økte bevilgninger til vern av skog. Norsk natur forsvinner i et rasende tempo, og vi er inne i den største utryddelsen av arter siden dinosaurene døde ut. Over halvparten av alle de truede artene bor i skogen, derfor er altså skogvern en av de enkleste måtene å ta vare på truet, norsk natur.

I løpet av 2010 økte de norske klimagassutslippene med nærmere fem prosent. Hva tallene for 2011 vil vise, får vi vite i mai. Det vi uansett kan si med sikkerhet allerede nå, er at Regjeringen har gjort fint lite for at de norske klimagassutslippene skal reduseres. Da utslippene sank i 2008 og 2009 var det ikke Regjeringens fortjeneste, men finanskrisen. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke lenger kan skyve klimaansvaret framfor oss. Regjeringen må levere et miljøbudsjett for 2013. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 23.03.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)


---
DEL