Kommentar: Jubilerer foran tinget

9. november arrangeres NOAHs fakkeltog foran Stortinget. I ti år har folk samlet seg i gatene for å fortelle politikerne at vi ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 01.11.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Endring. Og faktisk har politikerne både lyttet og forandret seg. Stortingsvalget 2013 var det første i Norge hvor fem partier gikk til valg på nedleggelse av pelsdyroppdrett – og hvor flere har egne dyrevelferdskapitler.

På venstresiden har SV lenge vært for en avvikling – fra i år ønsker de også stopp i import av pelsprodukter. Arbeiderpartiet tok sitt standpunkt om «styrt avvikling» i 2011, Rødt fikk samme standpunkt ned på papiret i 2012.

Venstre har vært foregangspartiet på borgelig side, hvor de siden 2012 tok et klart standpunkt for avvikling av pelsdyroppdrett. Frp vil ikke ha pels-subsidier og vil ha «strengere regler», men har samtidig en ambivalens til direkte forbud. Høyre har beveget seg mer enn det ser ut til: De har i år gått fra å ønske vekst i næringen til å stryke alle henvisninger til pelsdyroppdrett i programmet, og isteden sette seg som mål at Norge skal være i «fremste rekke» på dyrevelferd. KrF får ikke bestemt seg og vil nå stille «strengere krav til dyrevelferd», men har ennå ikke våget å si om de mener rev og mink i bur er forenlig med dette eller ikke.

De to partiene med svært forskjellig grønnfarge, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Senterpartiet, har derimot alltid vært klinkende klare på hver sin side: MDG har profilert seg som et «dyrevelferdsparti» i alle år, og Sp har de siste årene gjort det motsatte.

Men viktigst av alt har alle partier (strengt talt unntatt det nye stortingspartiet MDG) i 2003 forpliktet seg til en dyrevelferdsmelding hvor pelsnæringens fremtid ble knyttet til helt konkrete krav. Ingen av disse kravene – om utfoldelse, bevegelsesfrihet, naturlig adferd og mental helse – ble innfridd innen fristen til årsskiftet 2012/2013. Et brutt løfte om avvikling henger derfor over Stortinget når NOAH iår mobiliserer til et jubileum med bismak, i form av vårt tiende fakkeltog mot pels.

De siste årene har tusener møtt opp for å vise at politikeres utsettelser og bortforklaringer ikke biter på dem. Tusenvis trosser regnfullt novembervær for å vise at vi bryr oss og at vi krever det parolene sier: Ikke flere tomme ord, men tomme bur!

Men fare for flere tomme ord var likevel regjeringens siste hilsen, da de rett før valget nedsatte et pelsdyrutvalg som skal utrede både «styrt avvikling» og «bærekraftig utvikling» av norsk pelsdyroppdrett innen juni 2014. NOAH vet at utvalget var resultat av harde kamper innad i regjeringen. Vi vet at noen parter hadde langt bedre intensjoner enn det resultatet tyder på. Og noen hadde verre intensjoner: Da forhenværende landbruksminister uttalte at han er «helt sikker på at et slikt utvalgsarbeid vil styrke pelsdyrnæringen», fikk vi allerede svaret på om det var verd å bruke skattepenger på utredningen. Denne utredningen, dens mandat og Sp-landbruksministerens tydelige intensjon, betød at regjeringen holdt velgerne for narr isteden for å holde løfter.

Nå er pelsdyrutvalget i gang med sitt arbeid. Det samme er en ny landbruksstatsråd fra et nytt parti. Enn så lenge har hun ikke uttalt seg om pelsdyroppdrett. Mange andre saker har stått i veien for hennes eventuelle visjoner som den nye ministeren for dyrevelferd.

Men den 9. november vil igjen tusener av mennesker samle seg foran Stortinget: Her vil barn og voksne, unge og gamle, mennesker fra alle grupper i samfunnet – eller folk flest som landbruksministerens parti gjerne liker å kalle det – for tiende året på rad vise at partiprogrammer og utredninger ikke er nok.

Nå er det tid for handling. Og det er Sylvi Listhaugs lodd å være den landbruksministeren som viser at hun på vegne av hele Stortinget og alle partier som underskrev dyrevelferdsmeldingen, kan holde ord.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 01.11.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL