Kommentar: Gjør det, Marit!


Å lese ei bok, jobbe litt, sove eller beskue landskapet som farer forbi mens du drikker en kaffekopp: Dette er de gode sidene ved å reise med tog. Samferdselsministeren bør benytte anledningen, og gå for bompenger til jernbanen.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24. august 2012

Nestleder Ingeborg GjærumLeder Lars HaltbrekkenDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 24.08.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.Tog. Til tross for betydelige forbedringer de siste årene, er det ikke nødvendigvis sommerblomster utenfor vinduet eller en times rolig lesning de fleste forbinder med togferdsel. Til det har problemene vært for mange. Dette må vi gjøre noe med.

Mange ønsker å reise miljøvennlig og på samme måte ønsker bedrifter å sende varene sine med toget. Neste år skal regjeringen legge fram framtidens transportpolitikk i en Nasjonal Transportplan, som skal gjelde fram til 2023. Da har de muligheten til å finne gode løsninger som vil gjøre jernbanen til et bedre alternativ når du og jeg skal velge om vi skal velge mellom tog eller bil.

Jernbanen trenger penger, og det raskt. I dag satses det for mye på bredere motveier, som gjør at toget stiller enda svakere i konkurransen om de reisende. I tillegg til at regjeringen bør skru opp togets pengepott i statsbudsjettet, vurderer man nå å åpne for at bompenger kan brukes til å bygge ut jernbanen.

I forbindelse med at togstrekningen Steinkjer-Trondheim skal forbedres, skal samferdselsminister Marit Arnstad ta stilling til om bompenger for første gang i norsk historie skal kunne bidra til jernbaneutbygging. Regjeringen har ikke bestemt seg, kunne vi høre, men Arnstad ber nå om råd i saken. Vårt råd er klokkeklart: Forslaget er strålende: Gjør det, Marit!

Bilpenger til togpenger

Å bruke bompenger til å finansiere jernbaneprosjekter er en glimrende idé. Gevinsten er at det raskt kan gi mer penger til jernbanen. Slik vil vi få et togtilbud som er bra for både miljøet og for folk flest, også for bilistene. Vi tror veldig mange vil la bilen stå dersom toget går til riktig tid, ofte nok og raskere. Slik kan mange, som i dag er tvunget til å velge bilen, i framtiden velge toget.

Hva regjeringen velger å gjøre i Trøndelag, kan få betydning for resten av landet. Vi håper at mange – både i Trøndelag og i resten av landet – ser at flere får et framtidsrettet og attraktivt togtilbud, og utfordrer derfor flere til å melde seg på i debatten. Marit Arnstad bør få et klart råd, både fra hjemtraktene og fra resten av landet: Penger til jernbanen er en god idé som bør bli virkelighet så raskt som mulig.

Det er ikke bare togpassasjerer som vil tjene på bompenger til jernbanen. Nye beregninger viser at vi får best miljøeffekt av jernbanen dersom vi kombinerer et godt jernbanetilbud med bompenger på veiene. La oss bruke et eksempel fra Vestfold: Her har man regnet på hva denne kombinasjonen kan bety. Bilbruken mellom byene langs Vestfoldbanen fra Oslo til Skien vil øke med 25 prosent fra 2008 til 2025 dersom dagens vedtatte politikk videreføres. Dersom hele Vestfoldbanen bygges ut, med raskere tog og mer enn dobling av antall avganger, vil veksten i bilbruken bli på «kun» 18 prosent.

Dobbel gevinst

Dersom dette kombineres med at det blir dyrere å kjøre bil (50 øre per personkilometer), vil bilbruken nesten flate ut – veksten blir bare på tre prosent. Da snakker vi miljøgevinster: Både får flere muligheten til å reise miljøvennlig da toget blir bedre, og betaling for bilkjøring bedrer konkurranseevnen til toget. Vinn-vinn for miljøet, med andre ord.

Til tross for stadig ny teknologi har energiforbruket og klimagassutslippene vokst mye. Fra 1990 til 2011 økte veitrafikkens klimagassutslipp med nesten 30 prosent. Eksemplet fra Vestfold viser at det ikke er noen naturlov at utslippene fra transporten skal eksplodere. Avgjørelsen i Trøndelag er et avgjørende skritt på veien.

Nyheten om at regjeringen ny løsning for å få full fart på jernbanesatsingen er spennende – om de gjennomfører det, vil det bety masse både for oss som reiser og for miljøet. Vi krysser fingrene for at regjeringen ikke lar det bli med tanken, men at Marit Arnstad velger denne løsningen på denne jernbanestrekningen. Med dette kan det skapes et trøndersk eksempel til etterfølgelse, i arbeidet for en bedre transportpolitikk for folk og miljø. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 24.08.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Abonnement kr 195 kvartal