Kommentar: Gir håp for fisken

I flere år har EUs fiskeripolitikk vært en fiasko: Fiskerne har lovlig kastet fisk over bord og det har blitt færre fisk å fange. Innen 2020 skal alt dette fikses.

Nina Jensen, generalsekretær i WWFDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 01.03.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Fiskeripolitikk. Nordsjøen og Skagerrak har EU og Norge drevet utstrakt fiske på arter som torsk, sei og hyse. Kvotene har dessverre vært altfor høye, og spesielt EU har drevet et utstrakt overfiske med høy grad av utkast.
Ifølge en WWF-analyse har kvotene i gjennomsnitt vært satt 45 prosent høyere enn det forskerne anbefaler. Det har ført til at to tredeler av Europas fiskebestander er overfisket, og torsken i Nordsjøen har vært overfisket i flere årtier.

Selv om Norge har fått en mer ansvarlig forvaltning av torsken i Nordsjøen, har ikke dette vært nok til å hjelpe fisken. Torsken tar nemlig ikke stilling til om den blir fisket av en nordmann eller EU-fisker. Også i Nordsjøen svømmer fisken over vannets usynlige landegrenser.

Gjennombrudd

Nå har endelig Europaparlamentet forstått viktigheten av å ta vare på torsken og annen fisk. Etter intenst arbeid fra blant annet WWF i Europa, går Europaparlamentet inn for at det om to år skal være slutt på overfisket, og innen 2020 skal EUs fiskebestander være på bærekraftige nivåer.

Det er spesielt gledelig at praksisen med å dumpe fisk skal stanses. Å kaste ut fisk er ressurssløsing og et moralsk problem. I tillegg til å få bukt med dette problemet, vil Europaparlamentet innføre overførbare fiskerikvoter.

Det har vært for mange båter som jager for lite fisk i europeiske farvann. Systemet med overførbare fiskekvoter gir fiskerne mulighet til å holde fangstene på et riktig nivå. Den som ikke fanger fisk, mister ikke kvoten sin, men kan overføre den.

Andre tiltak på vei er økning av støtten til småskalafiske for å sikre arbeidsplasser. Men den kanskje aller viktigste endringen er at EU vil lytte til vitenskapelige råd i større grad enn før.

Sjokkert over tilstanden

Om beslutningstakerne reagerer når forskerne advarer mot overfiske, ser det lysere ut enn på lenge for fiskebestander og muligheten til å ha havet som arbeidsplass.

Motstanden mot en ny, langsiktig og bærekraftig fiskeripolitikk har til dels vært stor. Men når den nå endelig vinner fram, er det som resultat av en massiv folkelig mobilisering.

Informasjonskampanjer, TV-program og opprop med mange tusen underskrifter er blant det som har dyttet byråkratene i EU i riktig retning. Mange er blitt sjokkert når de har fått vite hvor galt det har stått til med fisken, og at hovedårsaken er et elendig regelverk.

Like viktig har forståelsen om at det er økonomisk lønnsomt å ta vare på fisken vært avgjørende i et Europa preget av trange økonomiske tider.

Fisk i banken

Den nye fiskerireformen ble vedtatt med 502 mot 137 stemmer i Europaparlamentet, og er en særdeles god nyhet også for de norske fiskeriene. EU har sammen med Norge et felles ansvar for å forvalte bestandene i Nordsjøen og Skagerrak. Når fisken lever trygt, vil det sikre arbeidsplassene også til norske fiskere.

Med et lite forbehold, for seieren er ikke helt i havn: Selv om Europaparlamentet den 6. februar stemte ja til fiskerireformen, må også Ministerrådet og medlemslandenes fiskeriministre gå inn for den.

Dersom disse grepene ikke blir tatt nå, vil det være en overhengende fare for at vi overlater hav som er tomme for fisk til de kommende generasjoner. Oppvåkningen har skjedd akkurat tidsnok. Nå må byråkratene og politikerne innse at å ta vare på fisken er det samme som å ha sparepenger i banken: Jo mer du investerer, jo større avkastning blir det. Det samme skjer på fiskebanken. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 01.03.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer