Kommentar: Gamle taler på ny

Det er ikke bare i Norge det for tida knyttes forventninger til en ny regjering. I Zimbabwe har Mugabe samlet gamle støttespillere til ny dyst.

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 11.10.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.Diamanpenger. Da Zimbabwes president Robert Mugabe utnevnte sine 26 statsråder i midten av september, hadde det gått seks uker siden valget i slutten av juli. Valget sikret Mugabes parti ZANU (PF) 160 av 210 mandater i parlamentet og man fikk igjen en ettpartiregjering.

Også i år var valget preget av opposisjonens anklager om valgfusk. Lederen for MDC-T, Morgan Tsvangirai, har beskyldt militæret for å ha rekruttert mange tusen velgere til ZANU (PF), i tillegg til at Mugabes valgkampmaskineri angivelig skal ha vært finansiert ved hjelp av penger tatt fra landets diamantindustri.

Zimbabwe har reist seg delvis etter den økonomiske kollapsen i 2008. Hyperinflasjonen ble stanset ved at den zimbabwiske dollaren ble fjernet som valuta til fordel for amerikanske dollar og sørafrikanske rand. Økonomien begynte å vokse og statsansatte fikk igjen lønn, hvilket betød at flere skoler og sykehus kunne holde åpent. Lønningene er riktignok ikke spesielt høye, og Zimbabwe opplever fremdeles stor mangel på både lærere og leger. Det er vanskelig å fastslå hvor høy arbeidsledigheten er, men bunnivået på 95 prosent ledighet fra 2009 ser i alle fall ut til å være et tilbakelagt stadium.

Samlingsregjeringen mellom ZANU (PF) og MDC, som ble dannet etter forrige valg i 2008, kom i stand etter iherdige forhandlinger ledet av den regionale Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC). Et vilkår partene den gang gikk med på, var å samarbeide om å utforme en ny grunnlov for å sikre frie og rettferdige valg i framtiden, samt en rekke rettigheter for befolkningen. Etter mange forsinkelser ble omsider en ny grunnlov godkjent ved folkeavstemning i mars 2013. Spørsmålet mange stiller seg nå, er hvorvidt den nye regjeringen og parlamentet faktisk vil bruke grunnloven som rettesnor for sitt arbeid.

Økt beskyttelse

Det er ventet at arbeidet med å tilpasse eksisterende lovtekster til den nye grunnloven vil bli en av de første oppgavene det nyvalgte parlamentet gir seg i kast med. For verken å svekke den nye grunnlovens eller den nye regjeringens troverdighet vil det være klokt. Blant annet må lovtekster om vilkår for statsborgerskap endres, samt bestemmelser rundt dødsstraff. Kvinner skal ikke lenger kunne dømmes til døden, ei heller personer under 21 eller over 70 år. Dessuten må nye regler for påtalemyndigheten og riksadvokaten slås fast i lovs form. Grunnloven erklærer påtalemyndighetens politiske uavhengighet og ansvar for å ivareta folks grunnleggende rettigheter.

Mange zimbabwiske kommentatorer ser allerede pessimistisk på utsiktene for at den nyutnevnte regjeringen vil bygge sin politikk på den nye grunnloven. Blant annet har flere påpekt paradokset om at det kun er tre kvinner i Mugabes nye regjering, til tross for grunnlovens målsetting om kjønnsbalanse i alle deler av Zimbabwes samfunnsliv.

Mange er også kritiske til at Mugabe har hentet tilbake flere statsråder fra tida før samlingsregjeringen med MDC.

Én av de som kritikerne har fart hardest med, er landets «nye» medie- og informasjonsminister Jonathan Moyo, som skjøttet samme verv mellom 2000 og 2005. Moyo vil blant annet få ansvaret for at grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet blir satt ut i livet. I løpet av Moyos forrige periode som informasjonsminister ble forholdene for politisk aktivitet og organisasjonsliv vanskeligere og fri presse i stor grad kneblet.

Da han ble utnevnt til den nye regjeringen uttalte Moyo følgende: «Jeg kommer inn i regjeringen for å gjøre de oppgavene jeg får av min sjef. Jeg kommer inn som ‘Team ZANU PF’».

Uttalelsen har gitt vann på mølla til de som hevder at Mugabe og hans parti er mer opptatt av å tjene seg selv enn Zimbabwes folk.

Mange har mye å bevise de neste fem årene. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 11.10.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer