Kommentar: Fritid er frihet

«Hvorfor er dere i Norge så opptatt av fritidstilbud for unge?» Dette spørsmålet fikk jeg nylig fra en kenyansk jente som skulle introduseres til norsk arbeidsliv for første gang.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.02.2013

Anne Gerd Grimsby HaarrDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 01.02.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Ungdom. I det jeg skulle åpne munnen og gi et velformulert svar på hvorfor fritidstilbud for unge er viktig, skjønte jeg plutselig at svaret ikke var så opplagt. «Fordi det er viktig,» var det første som datt ut. Men hvorfor er det så viktig?

Da jeg var yngre var jeg aktiv på et selvstyrt ungdomshus i hjembyen min. Det betød veldig mye for oss unge å ha dette stedet, og ingen var i tvil om at det var viktig å ha et sted å være. I senere tid har jeg skjønt at det ikke bare er viktig for de unge, men også for samfunnet som helhet, at tenåringer har gode fritidstilbud og sosiale arenaer som er til for denne gruppa.

De aller fleste er enige om to ting når det gjelder ungdomstida: Den er kort, og den er betydningsfull i et menneskes liv. Det er en tid for sterk utvikling og identitetsbygging, og ungdom er en kjemperessurs for samfunnet, hvis de får brukt seg og sine egenskaper riktig. Samtidig legger en god ungdomstid grunnlaget for et godt samfunn for oss alle, for det er de unge som skal bære framtida.

Ifølge NOVA-rapporten «Ungdom, vennskap og fritid» fra 2012 bruker ungdom stadig mer tid foran TV-skjermene og internett. Dette er ikke nødvendigvis negativt i seg selv, men for Agenda X betyr det at det er stadig viktigere å tilby sosiale møtesteder.

Styrker selvtillit

Det er noe eget ved å kunne møtes ansikt til ansikt, diskutere stort og smått og skape noe sammen med andre. Det er sunt for mennesker i alle aldre å måtte stå til ansvar for de man har rundt seg og få direkte respons på de idéene og tankene man har.

Både Agenda X og mange andre ungdomssentre har lang erfaring i det å bruke musikk, kunst og kultur i arbeid med unge. Erfaringen er at å jobbe med å skrive tekster, spille inn låter, lære å være DJ, danse, spille teater og mye annet er ikke bare til for at ungdom skal «ha noe å gjøre», det er med på å styrke selvtilliten og identiteten deres.

I fjor gav Barne- ungdoms- og likestillingsdepartementet ut en brosjyre der de trakk fram eksempler på gode fritidstilbud for barn og unge over hele landet. Fra treskjæring i skateboard til rap-workshops – det mange av prosjektene hadde til felles var at de unge får muligheten til å uttrykke seg.

Gode fritidstilbud for ungdom virker også kriminalitetsforebyggende. Det er lite forskning på utsatt ungdom i forhold til hvor mye synsing det er på feltet. Likevel er erfaringen vår at det å tilby inkluderende og kreative miljøer er et sterkt alternativ til ungdom som er i ferd med å havne på skråplanet.

Tilhørighet

Ifølge en undersøkelse gjort blant ungdom med flerkulturell bakgrunn viser det seg at mange av dem ikke føler tilhørighet til det norske samfunnet. Vi ser at de unge på Agenda X hver eneste dag skaper og utforsker positive flerkulturelle identiteter.

Dette motvirker også polariseringer i samfunnet der noen få skal få definere en «norskhet» som virker fremmedgjørende for ungdom og kan øke rekrutteringen til uheldige miljøer.

Dette var altså noen av forklaringene på hvorfor jeg så automatisk kunne svare at «fritidstilbud for unge er viktig». Med dette som bakteppe vil jeg til slutt komme med en oppfordring: Det finnes en drøss av ulike ungdomstilbud over hele Norge, men det er mange som ikke kjenner til dem eller benytter seg av dem.

Alle som har noe med ungdom å gjøre må hjelpe til med rekruttering og informere om alle de aktivitetene som finnes. Slik sikrer vi en aktiv ungdom, mye gøy og en god framtid for oss alle. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 01.02.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer