Kommentar: Framtidsutsikter i tipien

Spire, Utviklingsfondets Ungdom, har lagt fram et forslag om etablering av et Framtidsombud for framtidige generasjoner, forankret i bærekraftig utvikling.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Andrew P. Kroglund Informasjonssjef i UtviklingsfondetDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 22.03.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.


Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Bærekraft. En indianerstamme i det gamle «ville vesten» hadde en snedig regel: Ingen store avgjørelser som kunne påvirke stammens arvtagere fram i tid skulle fattes, uten at de eldste hadde satt seg sammen og diskutert mulige ringvirkninger syv generasjoner fram i tid.

Dessverre for «den røde mann» var motkreftene så sterke at tanken om konsekvenser for den syvende generasjon uansett ville ha kommet til kort. Men det er likevel et besnærende tankesett som kan informere også våre egne visjoner i dag.

Vi lever i en globalisert verden. Mange rapporter og forskere advarer oss og peker på at økonomisk vekst trumfer sosial og økologisk bærekraft. De merkostnadene dette medfører på kort sikt, skyves over på framtidige generasjoner. Men nå er det ingen som setter seg ned i tipien sin, eller på Stortinget sitt, og tenker grundig nok over konsekvensene for den syvende generasjon.

Etterkommerne taper

Bærekraftig utvikling har vært et overordnet mål for norsk politikk siden begynnelsen av 1990-tallet. Et grunnleggende prinsipp i begrepet bærekraftig utvikling er nettopp hensynet til kommende generasjoner. Framtidige generasjoner skal ha like muligheter som dagens generasjon, dette er også nedfelt i Grunnlovens paragraf 110 b.

Vi har fram til i dag likevel ikke som samfunn klart å prioritere bærekraftig utvikling i tilstrekkelig grad. Våre etterkommere blir de store taperne. Som samfunn har vi derfor mye å vinne på at en bærekraftig utvikling forankres i en politisk uavhengig institusjon som har mulighet og kompetanse til å belyse langsiktige perspektiv ved norsk politikk. Et ombud for framtidige generasjoner – et Framtidsombud – vil kunne fylle denne rollen.

Spire, Utviklingsfondets Ungdom, har nettopp lagt fram et forslag om å etablere et Framtidsombud. En slik institusjon vil:

• Være et konkret og positivt tiltak for å fremme en miljøvennlig og langsiktig politikk.

• Fungere som et talerør for framtidige generasjoner, og dermed gi bærekraftig utvikling et ansikt.

• Være et tverrfaglig organ som kan bistå med informasjon i politiske saker og være en brobygger mellom forskning, politikk og befolkningen.

• Sørge for langsiktige samfunnsbesparelser ved å fremme forebyggende tiltak istedenfor reparerende tiltak. Dette vil kunne hjelpe politikere med å balansere ønsket om økonomisk vekst på kort sikt med det langsiktige hensynet til framtidige generasjoner.

Uavhengig instans

En innvendig mot forslaget er at Stortinget allerede innehar en slik kontrollfunksjon. Hvorfor da lage noe nytt? Til det er å si at en ekstern evaluering av Norges arbeid med bærekraftig utvikling i 2007 pekte på behovet for en egen institusjon som har et mer langsiktig perspektiv på utvikling og miljø.

Derfor mener jeg at hele saksfeltet bærekraftig utvikling sannsynligvis styrkes ved en politisk uavhengig institusjon som har mulighet, myndighet og kompetanse til å belyse langsiktige perspektiv ved norsk politikk.

Utfordringen går nå til Regjeringen: Hvorfor ikke gå i gang med en offentlig utredning som belyser ulike praktiske sider ved forslaget, slik det i dag foreligger? ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 22.03.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL