Kommentar: Et grønt alternativ

Velgerne har presset fram miljø og klima som den viktigste saken i årets valgkamp. Jeg jubler over at det blåser en grønn vind over landet og applauderer bredden av seriøse miljøpartier. Uansett politisk farge man måtte tilhøre: Det finnes et grønt alternativ å stemme på!

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.09.2013

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 06.09.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Innspurt. Det var kanskje ikke så mange som hadde våget å håpe på dette for noen måneder siden, men nå som vi er i innspurten av valgkampen kan vi slå det fast: Stortingsvalget 2013 blir et miljøvalg!

Ingen politikere slipper unna, og klima- og miljøutfordringene er endelig blitt en viktig del av debatten – selv om det fortsatt er litt igjen før medier, kommentatorer og andre gir dette spørsmålet den plassen det fortjener.

Miljøpartiet De Grønnes framgang på meningsmålingene har vært en viktig pådriver for at vi har fått en miljøvalgkamp. At velgerne viser så stor interesse for et parti som kommentatorer og politiske journalister i alle fall for noen måneder siden stemplet som «marginalt», er en stor glede å observere. Men enda morsommere er det at det nå finnes en bredde av seriøse miljøpartier! Det er dét som gjør miljø til selve vinnersaken i år.

Enkelte kommentatorer har hevdet at det vil være tøys å «kaste bort» stemmen sin på små partier. Feil. Det er ikke tøys! Samme hvilken politisk farge man ellers måtte tilhøre, finnes det et grønt alternativ. Og disse partiene vil utgjøre en viktig forskjell uavhengig av fargen på en ny regjeringskoalisjon. Det eneste man bør styre unna, om man er opptatt av miljøspørsmål, er å stemme på de tre partiene som gjør det absolutt dårligst i WWFs partitest: Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Jeg oppfordrer velgerne til å stemme på et av partiene som setter miljøet i sentrum. Til sammen kan de utgjøre en solid og grønn maktallianse som kan drive Norge de nødvendige kvantesprangene framover til en fornybar framtid. I WWFs partitest scorer Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Rødt – og Miljøpartiet De Grønne høyest.

Partistatusen

KrF: Dette partiet vil ivareta det biologiske mangfoldet og er forkjempere for en norsk klimalov. Det ideologiske grunnlaget passer hånd i hanske med en framtidsrettet miljøpolitikk.

Venstre: Partileder Trine Skei Grande lar knapt en anledning gå fra seg til å snakke om miljø- og klimasaker, og jeg tror hun vil kjempe som en terrier for fornybar energi, biologisk mangfold og andre grønne hjertesaker skulle hun komme i posisjon til det.

Sosialistisk Venstreparti: SV har gjort en heroisk og selvutslettende innsats i regjering og partiet har oppnådd langt mer enn de er blitt offentlig anerkjent for i miljøspørsmål. SV er selve grønnfargen i den rødgrønne regjeringen.

Rødt: Dette partiet har en ambisiøs politikk for å kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og samtidig skape nye grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv.

Miljøpartiet De Grønne: Dette partiet gjør det best i WWFs partitest. Partiets visjon er klar, visjonær og ambisiøs: «Norge må starte et nasjonalt prosjekt for omlegging til et bærekraftig samfunn… Norges økonomiske handlingsrom, kombinert med norsk næringslivs omstillingsevne, kan gjøre Norge til en ledende kunnskaps- og velferdsstat også etter oljealderen. Dette forutsetter at vi starter omstillingen i dag.»

Om du er liberalist eller sosialist, konservativ, kristen eller kommunist – eller bare grønn: Du kan med lett hjerte la din miljøbevissthet bestemme hvem som skal få din stemme i årets stortingsvalg.

Godt, grønt valg! ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 06.09.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer