Kommentar: En seier for pelsdyrene

Arbeiderpartiets nei til pelsdyroppdrett er et stort og viktig steg i kampen mot systematisk dyreplageri.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.04.2011

Dette er et bidrag til “Engasjert ytring”-spalten i Ny Tid 08.04.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, African Youth, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Pelsdyrnæringen. I kampen for dyrs rettigheter, er det ikke hverdagskost å skrive innlegg om historiske politiske seire som bringer respekt for dyr framover i Norge. Men i dag er det nettopp en slik seier det handler om: Etter 20 års arbeid mot pelsdyroppdrett i Norge, hilser NOAH Arbeiderpartiets (Ap) vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett hjertelig velkommen. 170 av de 295 delegatene på Aps landsmøte gikk inn for styrt avvikling av denne næringen, en næring som har vært kritisert i flere tiår, og som er forbudt av dyrevernhensyn i en rekke land.

Pelsdyr engasjerer

Pelsdyrenes skjebne er en sak som engasjerer mange – i desember i fjor samlet NOAHs Fakkeltog mot Pels nærmere 6000 mennesker. Det er ingen grunn til at Norge skal ligge etter land som England, Nederland og Sverige i denne saken; norsk opinion er like negative til å holde rev og mink i trange nettingbur som opinionen i de landene hvor næringen allerede er forbudt. Motstanden mot pelsdyroppdrett var stor i Norge allerede på 1990-tallet, og man har stadig oppnådd framgang: Rådet for dyreetikk gikk inn for avvikling i 1994. SV, som første stortingsparti, gikk inn for avvikling i 2000. I 2008 gjorde Den Nasjonale forskningsetiske komité det samme. Veterinærforeningen gikk inn for avvikling i 2009. Oslo Fashion Week bestemte seg for ikke å vise pels på catwalken, etter samtaler med NOAH i 2010. Og diskusjonen i flere politiske partier har blitt stadig mer intens.

Sp står steilt

Med Aps avgjørelse, har man nå to partier i regjering som går inn for avvikling, mens Sp fortsatt står steilt imot. Jens Stoltenberg innledet landsmøtet med å si at det som blir vedtatt på APs landsmøter også er det som blir praktisk politikk i Norge. Nå er det viktig å holde dette løftet også i pelsdyrsaken. En plan for avvikling så fort som mulig må til for å hindre de lidelsene som pelsnæringen forårsaker. Ap og SV må vise at de står for det de mener, og ikke la et Sp i mindretall styre hva nordmenn skal måtte finne seg i av lovlig dyreplageri. Aps standpunkt i pelssaken er også en utfordring til den borgelige siden: Respekt for dyr burde være en tverrpolitisk kvalitet, og de borgelige partiene bør nå innse alvoret og gå inn for avvikling av en næring som flertallet av også deres velgere er negative til.

Tillatt lidelse

Aps avgjørelse vekker selvsagt også kritikk: Pelsdyrforsvarerne i det nedstemte mindretallet lener seg først og fremst på argumentet om at pelsnæringen ikke er den eneste næringen i Norge hvor dyr lider overlast. Man vedgår med andre ord indirekte at pelsdyrene lider under de forholdene de utsettes for. Men man mener at man har funnet en grunn til å la denne lidelsen fortsette, siden man også kan finne lidelse andre steder. Argumentet bygger på korrekt grunn – man skal ikke se seg lenge om før man oppdager at også annen dyreproduksjon forårsaker lidelse. Likevel er konklusjonen den stikk motsatte av hva den burde være: Å tillate lidelse for et produkt flertallet ser på som unødvendig, bare fordi lidelse også eksisterer i andre produksjoner, er oppskriften på stagnasjon i all etisk utvikling. Flertallet i Ap har vist at de ikke vil stagnere; de har tatt til seg kunnskap om dyrs behov, og tar konsekvens av den kunnskapen. NOAH håper flere partier vil se at dette er den eneste riktige veien å gå i pelsdyrsaken.

Kommentarer