Kommentar: En klimakorrupt klode

Også korrupsjon er en del av klimaproblematikken.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 27.05.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Klima. Mer enn 100 milliarder amerikanske dollar øremerkes til bekjempelse av klimaendringer. Flesteparten av disse pengene går til land som også er preget av store korrupsjonsutfordringer. Det knyttet stor bekymring til hvorvidt disse ressursene brukes effektivt – frykten for korrupsjon er også blitt en del av klimaproblematikken.

Transparency International lanserte nylig rapporten «Global Corruption Report: Climate Change». Rappoerten kommer med konkrete anbefalinger til myndigheter, selskaper og det sivile samfunn, og viser blant annet at det krever store endringer i vår økonomi og livsstil for å redusere klimaproblemene, samtidig som det knytter seg stor usikkerhet til hvordan menneskeskapte klimaendringer kan bekjempes. Klima representerer dermed den største globale styringsutfordringen noen gang.

Manglende koordinering

Styringsutfordringene innebærer blant annet at viktige avgjørelser tas i mange ulike fora; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Men i hvilken grad det er åpenhet, ansvarlighet og deltakelse i disse foraene, varierer mye. Det er mulig at høyprofilerte internasjonale konferanser for klimapolitikk gir håp om bedre styringsinstrumenter, men som det dokumenteres i rapporten, er det ikke effektiv deltakelse av alle interessenter. I tillegg finner man også en mangel på koordinering mellom de ulike beslutningsmyndighetene.

Sammen med behovet for bedre styringssystemer lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er det også store korrupsjonsutfordringer knyttet til reduksjon av karbonutslipp. Et eksempel er manipulering av informasjon. Robuste systemer for måling, rapportering og verifisering av utslipp er derfor nødvendig for å bidra til større åpenhet og pålitelig informasjon.

Bevaring av skog er et viktig tiltak i klimapolitikken, og korrupsjonsutfordringene på dette området bør tas spesielt alvorlig av norske myndigheter.

Norsk skogsbevaring

Norge bruker tre milliarder kroner i året til bevaring av skog i utviklingsland, blant annet gjennom UN-REDD (UN Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Et fellestrekk for mottakerlandene er at de er rike på naturressurser, men sliter med økonomisk og sosial utvikling og har store problemer med korrupsjon. Sett fra et bistandsperspektiv er ikke utfordringene nye. Et gjennomgangstema også for klimaområdet er behovet for styresettreformer i mottakerland, bred deltakelse og åpenhet i beslutningsprosesser, gode kontrollmekanismer for budsjett og regnskap, monitorering og så videre.


(«Dette er et utdrag fra Ny Tids artikkel i ukemagasinet 27.05.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.»)

---
DEL