Kommentar: En fornybar framtid – uten Norge

Norge gir 850 millioner kroner til ren energi i tre afrikanske land. Dette er et enestående bidrag til kampen mot klimaendringer og fattigdom. Likevel satser vi ensidig på olje og gass her hjemme.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 06.07.2012. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.Initiativ. For to og et halvt år siden presenterte WWF, LO, Statkraft og Norfund for første gang ideen om å skaffe fornybar energi til fattige land. Nå har statsminister Jens Stoltenberg tatt oss på ordet: Norge inngår avtaler med Kenya, Etiopia og Liberia om å utvikle ren energi. Dette er et resultat av det internasjonale energi- og klimainitiativet «Energi+», som ble lansert i Oslo i fjor.

Nesten 1,5 milliarder mennesker har ikke tilgang til elektrisitet. Samtidig som disse må sikres strøm, opplever mange utviklingsland økonomisk vekst som også krever økt energiforbruk. Den største utfordringen i klimaarbeidet er at utslippene må ned, samtidig som vi skal løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom. Det er avgjørende at denne velstandsutviklingen blir bygget på fornybare energikilder.

Potensial for fornybar energi

WWFs visjon er at alle har tilgang til energi innen 2030, samt at all energiproduksjon er basert på fornybare kilder innen 2050. Vår «Energy Report» (2011) viser at det er mulig: Fornybare ressurser finnes, og dagens teknologi er god nok. En slik satsing vil også være lønnsom på lang sikt.

Vi må investere om lag to prosent av det globale bruttonasjonalproduktet i fornybarprosjekter fram til 2030, men så får vi en avkastning på like mange prosent i årene etterpå. Klimagevinsten er enorm. I 2030 vil «Energi+» ha redusert Etiopias klimagassutslipp med 51 millioner tonn i året. Det tilsvarer Norges årlige utslipp av CO2.

Afrika utgjør et energimarked det er viktig å styre i bærekraftig retning. Kontinentet har potensial til å utvikle 42.000 terawatt timer fornybar energi, om lag det dobbelte av dagens globale produksjon. Det er mer enn nok til å dekke energibehovet til en stadig voksende befolkning, samt de som ikke har tilgang til energi i dag.

Nettopp derfor er det problematisk når olje- og energiminister Ola Borten Moe stadig snakker om verdens fattiges behov for fossil energi. Det vil bare bidra til å fange fattige land i en kostbar og forurensende oljeavhengighet.

Norges klimaparadoks

Skal vi hindre at den globale temperaturen øker mer enn to grader, må minst halvparten av petroleumsressursene bli liggende i bakken til fordel for ren energi. Norges bidrag til «Energi+» og de afrikanske landene er et viktig skritt på veien mot et bærekraftig samfunn. Likevel gjør vi det stikk motsatt her hjemme – vi legger opp til fortsatt satsing på fossile energikilder, med åpning av nye oljefelter og engasjement i skitten tjæresandutvinning i Canada.

Utviklingen av norsk fornybar energi er mikroskopisk sammenlignet med ressursene som tilfaller oljesektoren. Fornybar energi ses på som et supplement, ikke som en framtidig hovednæring. Et eksempel: Av Statoils 20.000 ansatte er det bare rundt 40 stykker som jobber med vindkraft, til tross for at dette defineres som kjernevirksomhet.

Norge har de beste fornybare ressursene i verden. Dessverre bruker vi masse penger på å forske fram ny teknologi som vi aldri får gjort kommersiell og eksportert, fordi vi ikke satser her i landet. Samtidig har oljeindustrien i Norge så gode vilkår at den støvsuger markedet for arbeidstakerne med høyest kompetanse. Om vi vrir investeringene fra fossil til fornybar energi, kan disse fagfolkene være med på å bygge landet på nytt: Norge som en bærekraftig energinasjon både hjemme og ute. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 06.07.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL