Kommentar: Elefanten i rommet

Også denne sommeren blir sirkuselefanter underholdning for norske barnefamilier, trass i at alle faginstanser protesterer.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.06.2013

Siri Martinsen Veterinær i NOAH – for dyrs rettigheterDette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 14.06.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Debatt. NOAH jobber som kjent for elefantforbud – og det i så stor grad at Ny Tids redaktør syntes det ble for mye av det gode i en lederartikkel i fjor (lederen «Mer enn sirkus 06.09.12, av Dag Herbjørnsrud).

Vi husker at redaktøren da optimistisk definerte elefantsaken som en av de «lette» dyrevernsakene. Vi skulle ønske han hadde rett.

Men også i år drar elefantene rundt med norske sirkus – på tross av at samtlige norske faginstanser er enige om at det er dyrevernmessig uakseptabelt. Elefantsaken er også den første saken innenfor dyrevelferd hvor Mattilsynet har talt sine overordnede imot.

Da landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i fjor høst forkastet Mattilsynets forslag om forbud – som da hadde ligget på ministerens bord i over 2 år – skrev tilsynet følgende tilbake: «Som nevnt er vår faglige vurdering at hold og bruk av asiatisk elefant ikke oppfyller de dyrevelferdsmessige forutsetningene stortingsmeldingen, departementet og Mattilsynet la til grunn da vi utarbeidet forslag til forskrift om fremvisning av dyr i dyreparker og sirkus… Vi fastholder derfor vår anbefaling om forbud.»

Mattilsynet hadde en samlet faglig støtte for elefantforbudet som de foreslo i 2009: Veterinærforeningen var «fornøyd» med forbudet, og Veterinærinstituttet, Rådet for dyreetikk og Elephant Voices – en forskningsenhet for adferdsstudier på elefanter – skrev alle at de «støttet forslaget om forbud». Men verken Mattilsynets standhaftighet eller den faglige støtten gjorde inntrykk på ministeren.

Forbudsansbefaling

Kun to instanser – ti prosent av høringsinstansene – var for bruk av elefanter: Arnardo og Merano. Det var disse ministeren la vekt på å blidgjøre.

I den nye høringsrunden som ble avsluttet for få måneder siden, var det igjen kun Arnardo og Merano som var positive til elefantbruken. Alle andre høringsinstanser med en mening om saken, var atter en gang klare i sin tale: Det eneste faglige forsvarlige er forbud.

Mattilsynet selv gjentok sin anbefaling om forbud og skrev: «Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen.»

Men Mattilsynet motsier også seg selv – for sammen med sin anbefaling om forbud leverer de et forskriftsutkast til ministeren som de selv ikke finner faglig forsvarlig. Tvert imot uttaler Mattilsynet i sin kommunikasjon med publikum:

«Det stemmer at vi ikke har noen faglige argumenter for at asiatisk elefant i sirkus skal tillates, tvert imot finnes det tungtveiende faglige argumenter mot slik bruk av elefanter… At sirkuselefantene med stor sannsynlighet er villfanget og deretter mishandlet i forbindelse med temming og trening, er vi også fullt og helt klar over.»

Mannen i rommet

Slik er altså realiteten: Statsansatte fagfolk er klar over at de legger til rette for dyremishandling, men sier seg tvunget av én manns ønske.

Denne ene mann er vår landbruksminister, som nå har en udugelig forskrift liggende til signering på sitt bord. Han kan fortsatt velge å lytte til fornuft og forby elefanter i sirkus. Det ryktes imidlertid at han nylig isteden valgte å lytte til de sedvanlige fanfarene på Sirkus Arnardo.

Men ministeren trenger ikke gå på sirkus for å være i samme rom som en elefant. Elefanten i ministerens rom har vært tilstede hele tiden, det er nemlig han selv: Det faktum at han ikke tar sin rolle som øverste ansvarlig for dyrevelferd seriøst, men isteden er den største årsaken til at ingen dyrevernsaker er «lette» i dagens Norge. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 14.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer