Kommentar: De glemte ofre

Ord må bli til handling for Syrias befolkning.

Ny Tid

Publisert dato: 21/06/2013

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 21.06.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Toppmøtet. Den siste ukas G8-toppmøte i Nord-Irland viser med all tydelighet at situasjonen i Syria ikke er nærmere en slutt på krigshandlingene, volden og dermed lidelsene for det syriske folk.

To år med en stadig eskalerende konflikt har gjort de humanitære behovene enorme i Syria og for dem som flykter landet.

FN kom nylig med tall som tyder på at nesten 100.000 mennesker er drept i Syria. Antagelig er dette tallet for lavt. Det tar nemlig ikke med alle de menneskene som ikke får den helsehjelpen de var helt avhengige av før konflikten. Det er snakk om mennesker med kroniske sykdommer som diabetikere, som lider av høyt blodtrykk, eller andre sykdommer som krever jevnlig medisinering. Men det er også snakk om noe så vanlig som en fødsel og vanlige vaksiner til små barn. Uten et fungerende helsesystem dør disse menneskene av noe de kunne leve med før konflikten.

Og helsesystemet i Syria er nå i ruiner. Sykehus og helsepersonell er blitt et mål i konflikten. Sykehus bombes, leger trues og tortureres, og humanitære aktører nektes tilgang. Det å nekte sivile helsehjelp, er blitt et våpen i konflikten: Kan du ikke drepe med våpen, nekt dem helsehjelp.

I det siste har det vært snakket mye om kjemiske våpen i Syria. Det er ikke kjemiske våpen som er problemet i Syria i dag. Bombing, intensiverte bakkekamper og et helsevesen i ruiner er det som dreper i Syria nå. Det er dette som trenger oppmerksomhet: de daglige og enorme lidelsene til sivilbefolkningen.

Under store naturkatastrofer blir det mye oppmerksomhet og støtte for å hjelpe de sivile. Vi må se på lidelsene til det syriske folket på samme måte. Dette er en humanitær katastrofe.

Og her kommer vi til kjernen. Det internasjonale samfunnet klarer ikke gi den hjelpen som behøves. Fortsatt er det utrolig vanskelig å frakte hjelp fra nabolandene inn i Syria, og den dårlige sikkerheten og betydelige restriksjoner fra den syriske regjeringen hindrer levering av nødhjelp på tvers av frontlinjene. Selv om FN allerede i januar anerkjente at hjelpen over landegrensene var utilstrekkelig, er ingenting gjort. Dette bidrar til å forsterke krisen for Syrias sivilbefolkning.

Da FN holdt giverkonferanse i Genève 7. juni, oppfordret derfor Leger Uten Grenser alle deltakende stater til øyeblikkelig å øke sin innsats for å hjelpe den syriske befolkningen, og til å oppfylle deres ansvar overfor millioner av ofre for vold.

I tillegg til lidelsene inne i Syria har vi de om lag 1,5 millioner syrere som har flyktet krigens redsler. Og utenfor Syria møter de en rekke utfordringer. Mange som har flyktet kommer tilt til nød og elendighet. De har liten eller ingen tilgang til å dekke grunnleggende behov i Syrias naboland, hvor altfor få hjelpeorganisasjoner retter oppmerksomhet mot de overveldende behovene.

I Jordan er helsevesenet i Zaatari flyktningleir, hjemmet til om lag 100.000 syrere, fremdeles skjørt. Få ressurser truer også Jordans mulighet til å gi tilstrekkelig helsehjelp til de 350.000 flyktningene som bor utenfor leiren.

I leiren Domeez i Nord-Irak bor det mer enn 35.000 flyktninger under dårlige forhold. Mange mottar langt mindre enn den internasjonale minstestandard for nødsituasjoner, som er 15-20 liter vann per person per dag.

I Libanon, hvor mer enn 500.000 syrere har søkt tilflukt, bor mange i provisoriske tilfluktsrom, i skall av uferdige hus, eller i usle skur på jorder. Mange må betale for å leve i det som bare kan anses som elendige forhold. Titusener av flyktninger har ennå ikke blitt registrert av FN, noe som ville gjort dem kvalifisert for de fleste typer assistanse, inkludert helsetjenester.

Leger Uten Grenser har gjennomført ca.150.000 medisinske konsultasjoner i Syrias naboland siden konflikten startet. Vi har vært vitne til alarmerende helseproblemer blant de mest sårbare flyktningene: Barn får ikke rutinemessige vaksinasjoner, primærhelsetjenester er i beste fall begrenset, gravide har utilstrekkelig tilgang til svangerskapsomsorg, barseloppfølging og trygge fødsler, mennesker som lever med kroniske lidelser har svært begrenset tilgang til behandling og oppfølging. Dette er de glemte ofrene i Syria i dag.

Det er på tide at FN og giverlandene forplikter seg til å stille med nødvendige midler for å opprettholde flyktningenes helse. Og på tid for alle relevante stater og aktører til å sikre levering av tilstrekkelig humanitær hjelp, både i og utenfor Syria.

Nå må ord bli til handling. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 21.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer