Kommentar: Behov for klimalov

Nedenfor ser man gapet mellom hva politikerne planlegger og hva de faktisk gjør i forhold til klimagassutslipp. Regjeringen har ingen planer om å nå sin egen vedtatte klimapolitikk.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 07.10.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Løfte. Da regjeringen presenterte sitt statsbudsjett i går den 6. oktober, var vi nok en gang vitne til et uverdig, politisk teater. Igjen er det miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som vil måtte stå skolerett fordi regjeringen så åpenlyst saboterer sin egen høytidelig vedtatte klimapolitikk.

Men Solheim sitter verken med ansvaret for at norske klimagassutslipp skyter i været, eller med noe effektivt virkemiddel for å stanse galskapen.

Den sittende regjering har ingen planer om å nå sine egne klimamål. Årsaken ser du illustrert her: WWF har laget denne grafen som viser det stadig voksende gapet mellom hva regjeringen har forpliktet seg til å gjennomføre mot 2050 av kutt i utslipp og hva regjeringen faktisk gjør med de samme utslippene.

Som grafen viser; forpliktelsene (blå strek) innebærer at klimagassutslippene skal synke gradvis og i jevnt tempo mot 2050. Den røde streken over viser at det gjør de slett ikke.

Det er utslippsministrene, sammen med Finansdepartementet og regjeringssjefen, som sitter med ansvaret. Petroleumsvirksomheten står for 25 prosent av norske klimagassutslipp. Og de øker. Ansvarlig statsråd: Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Samferdselen står også for 25 prosent av klimagassutslippene. De øker også. Ansvarlig statsråd: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringssjef svikter

Også Riksrevisjonen har i sin gjennomgang av norsk klimapolitikk påpekt at Solheim og Miljøverndepartementet i praksis ikke har noen mulighet til å tvinge disse departementene til å følge opp klimapolitikken om de ikke selv vil.

Når statsrådene ikke følger opp sitt ansvar, vil det naturlige vært at statsministeren sørget for oppfølging. Som figuren her viser, har Jens Stoltenberg sviktet sitt ansvar som regjeringssjef når han lar gapet mellom mål og praksis øke fra år til år.

Hva gjør et samfunn når vi mener at noe er viktigere enn politikkens vind og vær? For eksempel at det skal være forbudt å kjøre i 100 kilometer i timen i et villastrøk både i denne stortingsperioden og i alle de framtidige, eller at det for evig og alltid skal være forbudt å slå i hjel? Jo, vi vedtar lover.

Inspirerende resultat

WWF har foreslått å innføre en klimalov i Norge. Det arbeidet må starte med en utredning som legges fram i den kommende klimameldingen. En slik lov er allerede vedtatt i Storbritannia. Britene tar klimautfordringen på alvor og de planlegger en framtid for å kunne møte utfordringene.

Det er svært inspirerende å se resultatene av hvordan denne klimaloven har påvirket tankesettet til politikere, byråkrater og næringsliv. Nylig satte klima- og energiminister Chris Huhne tak på hvor mange nye gasskraftverk som kan bygges. Forklaring? Han kan ikke være med på å sprenge de langsiktige, juridisk forpliktende klimamålene.

Når SV står så ribbet tilbake som partiet nå gjør etter siste valg, har de ingenting å tape på å gjøre det eneste fornuftige: Sørge for at den politikken vi har bestemt oss for, lovfestes.

En klimamelding uten et tydelig redskap for å få politikken gjennomført, vil ikke være verdt papiret den er skrevet på. Norge må få en klimalov og SV må fremme den åpent og kraftfullt i regjering.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 07.10.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL