Kommentar: Barn er barn

Det holder ikke bare å antyde at noen lengeværende asylbarn får opphold. Barn i Norge trenger mer fra Erna Solberg.

Ny Tid

Publisert dato: 04/10/2013

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 04.10.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Forhandlinger. Regjeringssonderingene, og fra tirsdag regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Frp, er allerede godt i gang.

Med poser fulle av godteri skal Høyres Erna Solberg lede arbeidet mot en regjering og en regjeringsplattform. Det er harde kamper om hvilke seirer de ulike partiene skal få, noe som har ført til at sonderingene tok lengre tid enn lovet.

Siden man sliter litt med å komme frem til en regjeringsplattform, tenkte PRESS å være behjelpelig med fem punkter som vil føre til en mer barnevennlig asylpolitikk:

Punkt 1: Avvikle ordningen med midlertidige oppholdstillatelser uten rett til fornyelse.

Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse har ført til at flere barn mellom 16 og 18 år, som kom til Norge uten omsorgspersoner, har fått livene sine satt på vent helt fram til dagen de fyller 18 år. Det er nemlig dagen de skal sendes alene tilbake dit de kom fra. PRESS mener denne ordningen både er en inhuman måte å behandle barn på og at den strider med barnekonvensjonens paragraf 3, om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Punkt 2: Gi enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år den omsorgen de fortjener.

Norge har, gjennom å signere barnekonvensjonen, blitt enige med verdenssamfunnet om at alle mennesker under 18 år er barn. Men enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år blir i dag nektet den omsorgen de skal ha ved at Utlendingsdirektoratet (UDI) har omsorgsansvaret, ikke barnevernet. PRESS mener at alle barn skal få den omsorgen de fortjener, og at omsorgsansvaret for enslige mindreårige barn mellom 15 og 18 år også skal under barnevernets omsorgsansvar.

Punkt 3: Gi asylsøkende barn lovfestet rett til å gå på videregående skole og i barnehage.

Asylsøkende barn blir diskriminert gjennom å ikke ha de samme rettighetene som alle andre barn i Norge har. Dette mener PRESS er grunnleggende urettferdig. I tillegg mener vi at asylsøkende barn bør inkluderes i samfunnet så raskt som mulig. Derfor bør asylsøkende barn en gang for alle gis de samme rettighetene som alle andre barn.

Punkt 4: Ikke inkludér barn i Dublin-forordningen, heller ikke enslige mindreårige asylsøkere.

Dublin-forordningen handler om at staten har mulighet til å sende personer tilbake til det første europeiske landet personen søkte asyl i. PRESS mener at alle barn bør utelates fra denne ordningen. Sverige ble i vår dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å praktisere samme praksis som Norge har gjort i flere år, å returnere enslige mindreårige asylsøkere tilbake til Dublin-land. Norge har nå satt praksisen på vent. 70 prosent av barna som forsvant fra norske asylmottak mellom 2008 og 2012 hadde Dublin-avslag, noe PRESS mener taler for at praksis med å returnere mindreårige til Dublin-land bør stanses permanent.

Punkt 5: Innføre klarere retningslinjer for hva som skal gjøres når et barn forsvinner fra asylmottak.

Siden 2008 har nærmere 300 barn forsvunnet fra norske asylmottak, og disse er fremdeles på ukjent oppholdssted. Hva som har skjedd med disse barna, er det ingen som vet, fordi ingen leter. PRESS mener Norge i stor grad har sviktet disse barna, og innsatsen for å finne dem igjen har vært preget av nedprioritering fra både politi og UDI. PRESS mener at klare retningslinjer og en klargjort ansvarsfordeling må komme raskt på plass.

PRESS håper den nye regjeringen tar punktene inn i regjeringsplattformen, slik at vi får et godt samarbeid fra dag én. PRESS vil følge regjeringen som en hauk og rope høyt når de fører dårlig politikk for barn, men også applaudere for god politikk.
Norge trenger en regjering som setter barnets beste høyest. En regjering som mener barn er barn, uansett. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 04.10.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer