Kom smitten med lastebil?

I frykt for trekkfuglene gjeninnfører Norge ekstreme tiltak mot fjærkreproduksjon. Men i Storbritannia rettes mistanken mot lastebiler.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.02.2007
Kommentarer