Kolonialismens dødelige arv

En dokumentar om undertrykkere og mord som endelig tok slutt på Sri Lanka.
Dieter Wieczorek
Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.
Email: dieter@gmail.com
Publisert: 03.01.2018

Demons in Paradise

Jude Ratnam

Frankrike

Jude Ratnam er filmregissør og medlem av det tamilske minoritetssamfunnet på Sri Lanka. Etter tiår med blodig konflikt, representerer den singalesiske majoriteten nå den asiatiske nasjonens administrative, politiske og kommersielle lederskap.

I en av åpningsscenene i Demons in Paradise er Ratnam synlig nervøs når han hører sin egen sønn snakke tamilsk med høy stemme. 30 år tidligere hadde moren hans lært ham at han kunne bli drept for å gjøre noe slikt, og han har sett nok siden da til å vite hvor rett hun hadde. De for det meste buddhistiske singaleserne og de hinduistiske tamilene levde i fred med hverandre i 2000 år, i perioder til og med i form av separate, sameksisterende kongedømmer. Mange likhetstrekk mellom de to etniske gruppene gjorde at det foregikk en aktiv kulturell-religiøs utveksling.

Varig splittelse. Alt dette endret seg under det britiske kolonistyret – da Sri Lanka var kjent som Ceylon. Ratnams dokumentar – som hadde en spesialvisning under den siste Cannes-festivalen – åpner med svart-hvitt-opptak fra denne perioden. De viser en skremt befolkning, undertrykt av erobrernes utbyttende tekniske og industrielle overlegenhet. Britene valgte å plassere minoriteten – de hovedsakelig hinduistiske tamilene – i sosiale, kommersielle og administrative nøkkelposisjoner. Etter at kolonistyret tok slutt og Sri Lanka erklærte sin uavhengighet i 1948, skapte dette en varig splittelse med den singalesiske majoriteten.

Da singaleserne først hadde tatt makten, utviste de mange tamiler til India – noe som bare forsterket konfliktene. Tilfeldig vold hadde allerede forekommet over hele landet da en fullskala borgerkrig med hensynsløs aggresjon brøt ut i 1983. Det ble brukt bensinbomber og tortur, tamilske hjem ble ransaket og beboerne ofte brent levende. Menneskejakt ble tolerert av ordensmakten, og ble hverken stoppet eller fordømt av regjeringen.

Brutale handlinger ble beviselig stimulert av regjeringens politikk og støttet av politiet og militæret – som deltok aktivt i nedslaktingen.

Som en reaksjon oppsto drømmen om en uavhengig tamilsk stat med base i den nordlige byen Jaffna, som ble forsvart av tusenvis av tamiler som tok til våpen. I løpet av de påfølgende tre tiårene med krig er det antatt at 80 000–100 000 mennesker mistet livet, og enda 100 000 ble flyktninger i eget land.

Hemmelig filmprosjekt. Ratnam arbeidet i ti år under relativt risikable omstendigheter for å lage denne dokumentarfilmen, og skjulte sin egentlige agenda under dekke av en fiktiv kjærlighetshistorie. Gjennom onkelen sin kontaktet han tidligere tamilkrigere som også kjempet i motstandsbevegelsen. I dag er onkelen hans én av et stort antall tamiler som lever i eksil i Canada. Han møter Ratnam for å dele sine smertefulle minner. Han overlevde bare på grunn av hjelpen fra en singalesisk familie som skjulte ham i sitt eget hjem. Gjensynet med denne familien er en av de mest følelsesladete og rørende scenene i Ratnams film.

En kveld de sitter rundt bålet med tidligere krigere fra de 16 forskjellige tamilske motstandsgruppene, setter Ratnams onkel ord på filmens hovedtema. Tallrike tamilgrupper vokste frem under deres kamp for uavhengighet, men endte med å massakrere hverandre i en nådeløs konflikt om herredømmet – hver av dem forsvarte sin egen visjon for den fremtidige uavhengige staten. Denne massakren omfattet offentlige henrettelser, brennende bildekk rundt levende kropper, tortur med jernstenger og øyne stukket ut med nåler. Av og til ble det servert brus til publikum under disse hendelsene.

Ingen forsvarte menneskeligheten. Den voldelige interne tamilstriden resulterte i om lag 30 000 ofre – for det meste sivile som ble beskyldt for så å si hva som helst. Nedslaktningen vokste til så ekstreme proporsjoner at tamilene – inkludert Ratnams onkel – til slutt foretrakk å gi tapt i krigen mot Sri Lankas singalesiske armé bare for å få en slutt på denne katastrofen.

Hovedspørsmålet som ble stilt av de tidligere krigerne under den nattlige samtalen er: Hvor kom volden fra? Angikk den bare de militante, eller var den integrert i sivilsamfunnet? På den ene siden kunne en person bli drept bare fordi noen påsto at han var medlem av en rivaliserende gruppe. Ikke engang de psykisk utviklingshemmede ble spart. Noen mennesker ble drept fordi de ikke ville gi penger eller nektet å gi fra seg hjemmene sine. På den andre siden er det klart at sivile aldri prøvde å stanse voldsspiralen og de morderiske angrepene fra krigerne. Ikke engang et grunnleggende forsvar for menneskelighet fant sted. Et av vitnene sier: «Det er mye dekadanse og ondskap i dette samfunnet.» De som hevdet å være «nøytrale», tok alltid parti med den dominerende makten – enten var tamiltigrene, arméen eller politiet.

Ratnam skjulte sin egentlige agenda og arbeidet i ti år under risikable omstendigheter for å lage dokumentarfilmen. 

Utelukker ikke voldsutbrudd. Er det en løsning å ikke se bakover, bare fremover? Ratnam er ikke overbevist i det hele tatt. Selv nå er den konstante frykten åpenbar. Til denne dag tvinges tamilene fremdeles til å fornekte sin kulturelle identitet – de tar ikke engang sjansen på å bære sine tradisjonelle klesdrakter. Et nært forestående nytt utbrudd av vold kan ikke utelukkes.

Før en avfeier faktaene på grunnlag av moralske klagesanger, må man huske at en stor mengde tamilsk eiendom nå er i hendene på singaleserne. Det er bevis for at de brutale handlingene deres ble stimulert av regjeringens politikk og støttet av politiet og de militære, som deltok aktivt i nedslaktingen.

Strategiske mord. Ratnam legger frem et smertefullt syn på tamilenes virkelighet. Tamilene i eksil rundt om i verden krever status som ofre for folkemord på et internasjonalt nivå. Ratnam viser at dette bare er en halvsannhet.

Problemet med strategiske mord er bruken av raseideologier til fordel for ganske rasjonelle kommersielle interesser. En effektiv beskyttelse mot organisert vold kan bare forekomme når politiske og sosiale tiltak settes i verk for å uskadeliggjøre og ødelegge profittmakeriet på massemord.

Kommentarer