Eugene Richards kone
Dorothea Lynch, ©Eugene Richards.

Knuten i hjertet


Fotograf Eugene Richards har dokumentert skjebner i crack-miljøer, på akuttmottak og mentalsykehus i vel 50 år. Hva har drevet ham?

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2019-01-02

Eugene Richards: The Run-on of Time
International Center of Photography,
New York City. Til 20. januar.

Den prisbelønnede fotografen Eugene Richards sitter her, 74 år gammel, foran publikum, og forteller om bildene i denne vinterens retrospektive utstilling i International Center of Photography (ICP) i New York (se også video-opptak). Han virker sindig og varm – men forteller oss at han har temperament.

I de mange tekstene som er skrevet om ham, kan man lese at det hele startet med at han en gang ble innkalt til Vietnam, men sendte innkallelsen oppklippet tilbake. Mens han ventet på reaksjonen, tok han et årsstudium i foto hos Minor White på Massachusetts Institute of Technology (MIT).

©Eugene Richards, Sam og Janine
Sam og Janine, ©Eugene Richards.

Dette var tiden rundt drapene på Martin Luther King og Robert Kennedy, men hva fikk denne mannen til å bruke 50 år av sitt liv på dokumentarfotografi? Har han kanskje denne gamle knuten i hjertet som han ønsker å knytte opp – der livets paradokser, forskjeller og skjebner maner fram en eksistensiell nysgjerrighet og trang til å dokumentere? En drift mot å stille spørsmål ved det vi oppfatter som urett, maktovergrep og menneskelig forfall? Således dokumenterer man hvor galt det kan bære av sted for et samfunn, og her, i den aktuelle utstillingen, spesielt det amerikanske. Men om man skal kunne åpne sitt hjerte, må man også ha en drift mot skjønnhet – eller et fjernt ideal om et vennligere fellesskap for alle.

Det er muligens i gråsonen, dette å fotografere…

Men å fotografere kan også, som for Richards, dreie seg om å formidle personlige fortellinger. Kanskje som en slags terapi. Her er han ikke helt ulik navnebroren William Eugene Smith, som er kjent for sine fotoessay. Både W.E. Smith og Robert Frank er fotografer han anerkjenner som læremestre, selv om han utviklet sin egen fotografiske stil preget av en nærhet til dem han fotograferer. Dette er individer som forteller om sine skjebner, gjerne med Richards’ kamera nesten helt opp i ansiktet. Han er kjent for å bruke vidvinkel og korte …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?