Klokt om gass

Det forundrer oss at så mye som ca. 1/3 av SVs landsmøtedelegater støttet opp om forslaget om at SV skulle si nei til alle gasskraftverk – også de med CO2-rensing, men det er tross alt større grunn til å være fornøyd med at omlag 2/3 sa ja til slike kraftverk. En nær sagt samlet miljøbevegelse […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.04.2005

Det forundrer oss at så mye som ca. 1/3 av SVs landsmøtedelegater støttet opp om forslaget om at SV skulle si nei til alle gasskraftverk – også de med CO2-rensing, men det er tross alt større grunn til å være fornøyd med at omlag 2/3 sa ja til slike kraftverk. En nær sagt samlet miljøbevegelse – og ja, vi vet at FiVH og Greenpeace er uenige – har bedt om et ja til gasskraftverk med rensing, og har nå fått det fra SV. Da gjenstår bare at Arbeiderpartiet sier seg villige til å satse på renseteknologi, og at de tre planlagte forurensende kraftverkene blir stanset.

Realistisk sett er det liten grunn til å tro at forbruket av fossile brensler vil gå dramatisk ned i verden de kommende tiårene, uavhengig av norsk satsing på fornybare energikilder. Skal klimagassutslippene reduseres dramatisk, kreves det altså både satsing på andre energikilder, og at det utvikles renseteknologi og teknologi for CO2-deponering. Som en stor oljenasjon har ikke Norge bare et ansvar for at slik teknologi utvikles. Vi har også en helt unik mulighet til å gjøre CO2-rensing og deponering kommersielt lønnsomt, og vi har det ikke så mange andre har: Et sted å deponere CO2-utslippene, nemlig oljebrønnene i Nordsjøen.

Miljøpoenget med tilnærmet forurensningsfrie gasskraftverk er altså ikke bare at dette i seg selv er ganske ren energi – og langt å foretrekke framfor dansk kullkraft eller svensk atomkraft. Det kanskje viktigste poenget med rensings- og deponeringsteknologi er at denne kan benyttes også for andre utslipp enn de som kommer fra gasskraftverkene. Lykkes man med slik teknologiutvikling kan vi altså oppleve at de norske utslippene totalt blir lavere enn de var før kraftverkene ble bygget.

Legg til at vi også enten kan håndtere andre lands utslipp, eller at vi kan selge rense- og deponeringsteknologien. Da bidrar vi til ytterligere reduksjoner globalt, samtidig som renseteknologi kan gi arbeidsplasser og inntekter til Norge.

Det punktet logikken til SVs gassfundamentalister virkelig kræsjer, er imidlertid når de vil tillate gasskraftverk med rensing og deponering så lenge dette brukes til elektrifisering av plattformene i Nordsjøen. For da må det altså brukes penger og ressurser på å utvikle renseteknologi, den skal bare ikke brukes der det er mulig. At SVs to medlemmer av Stortingets miljøkomité stiller seg i front for miljøpolitisk sabotasje har vi vanskelig for å forstå.

Enigheten blant de som vektlegger miljøet om et ja til gasskraftverk med rensing, men et nei til dem uten, begynner å bli bred. Det kan trenges, når man nå skal gjøre den tyngste jobben: Overbevise gasskraftfanatikerne i Ap og LO om at rensing er nødvendig. Den jobben skjer på Aps landsmøte i helgen, og mest sannsynlig også i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

Kommentarer