Klima og terror: hånd i hånd

Den store klimakonferansen COP21fikk – ufrivillig – et dobbelt problem etter terrorattentatene i Paris. Men det er på mange måter uansett samme kamp.

Avatar
Email: vkrachline@gmail.com
Publisert: 16.12.2015

Det er samme kamp. Den som består i å beskytte menneskeheten mot de dødelige angrepene begått av ISIS, og den som består i å beskytte Jorden mot vår egen inkonsekvens – og som i morgen kan bli opphav til konflikter og krig. Begge deler er like akutte: fanatismen som dreper i dag, og likegyldigheten som fortærer kloden, erklærte Frankrikes president Francois Hollande i åpningstalen på COP21. Rammen for konferansen var et land i unntakstilstand med krigsliknende sikkerhetstiltak. Det satte et klart preg på stemningen. Dette var ingen «vanlig» FN-konferanse. Her erklærte 150 stats- og regjeringssjefer krig, mot synlige så vel som usynlige fiender. For FNs generalsekretær Ban Ki Moon går kampen mot klimaforandringer og kampen mot terror «hånd i hånd» – for hvis man neglisjerer klimaendringer, kan deres effekter føre til frustrasjon hos hele befolkninger og være grobunn for radikalisering. Mange steder i verden drives millioner av bønder mot byene. I Syria har fire og et halvt års tørke fordrevet halvannen million mennesker. Det er ikke årsaken til krigen, men øker spenningen mellom forskjellige folkegrupper.

Tørke og migrasjon. Flere internasjonale rapporter påpeker det samme. I mars konkluderte Det amerikanske vitenskapsakademiet nettopp med at klimaendringene hadde bidratt til å forverre den syriske konflikten med tørken som har rådd siden 2006. Folk flyttet fra det som inntil da hadde vært fruktbare landområder, til forsteder der intet var eller ble gjort for å ta imot dem. Tørken hadde ført til økte matpriser og dårligere helsetilstand, noe som igjen var medvirkende årsaker til borgerkrigen. Liknende forhold har også destabilisert andre land, blant annet i Afrika, og ført til massive migrasjoner. Svake regjeringer takler ikke sitasjonen, som stadig blir mer spent. Mangel på ledelse favoriserer ekstreme ideologier og danner en fertil grobunn for terrorisme. Slik har en terrorbevegelse som Boko Haram kunnet vokse frem og spre seg til Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun.
For noen år siden var det mange, ikke minst George Bush og Barack Obama, som påsto at terrorisme utløp fra fattigdom. Grundige studier, blant annet i Storbritannia, tilbakeviser dette. Terrorister tilhører som oftest middelklassen, og mange har brukbar utdannelse. Dessuten er det ikke de som utgjør den største trusselen mot våre moderne samfunn, selv om de klarte å ramme mange hundre personer på én dag i Paris den 13. november. For den franske filosofen og antropologen Bruno Latour er klimaendringene en mye større og mer akutt fare, fordi de «truer våre verdier på sitt mest grunnleggende». Det er en «sivilisasjonskrig», som angår alle. Men statene som skal bekjempe den, er gamle og like dårlig rustet som de er til kampen mot terrorisme. Ifølge Latour må det sivile samfunnet selv finne løsninger og tvinge regjeringene til å gjennomføre dem. Men på grunn av terror ble sivilsamfunnet holdt langt unna forhandlingsbordet, og grønne aktivister som sikkert hadde forberedt seg like godt som statssjefene, fikk husarrest.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer