Klima og terror: hånd i hånd


Den store klimakonferansen COP21fikk – ufrivillig – et dobbelt problem etter terrorattentatene i Paris. Men det er på mange måter uansett samme kamp.

Email: vkrachline@gmail.com
Publisert: 2015-12-16

Det er samme kamp. Den som består i å beskytte menneskeheten mot de dødelige angrepene begått av ISIS, og den som består i å beskytte Jorden mot vår egen inkonsekvens – og som i morgen kan bli opphav til konflikter og krig. Begge deler er like akutte: fanatismen som dreper i dag, og likegyldigheten som fortærer kloden, erklærte Frankrikes president Francois Hollande i åpningstalen på COP21. Rammen for konferansen var et land i unntakstilstand med krigsliknende sikkerhetstiltak. Det satte et klart preg på stemningen. Dette var ingen «vanlig» FN-konferanse. Her erklærte 150 stats- og regjeringssjefer krig, mot synlige så vel som usynlige fiender. For FNs generalsekretær Ban Ki Moon går kampen mot klimaforandringer og kampen mot terror «hånd i hånd» – for hvis man neglisjerer klimaendringer, kan deres effekter føre til frustrasjon hos hele befolkninger og være grobunn for radikalisering. Mange steder i verden drives millioner av bønder mot byene. I Syria har fire og et halvt års tørke fordrevet halvannen million mennesker. Det er ikke årsaken til krigen, men øker spenningen mellom forskjellige folkegrupper.

Tørke og migrasjon. Flere internasjonale rapporter påpeker det samme. I mars konkluderte Det amerikanske vitenskapsakademiet nettopp med at klimaendringene hadde bidratt til å forverre den syriske konflikten med tørken som har rådd siden 2006. Folk flyttet fra det som inntil da hadde vært fruktbare landområder, til forsteder der intet var eller ble gjort for å ta imot dem. Tørken hadde ført til økte matpriser og dårligere helsetilstand, noe som igjen var medvirkende årsaker til borgerkrigen. Liknende forhold har også destabilisert andre land, blant annet i Afrika, og ført til massive migrasjoner. Svake regjeringer takler ikke sitasjonen, som stadig blir mer spent. Mangel på ledelse favoriserer ekstreme ideologier og danner en fertil grobunn for terrorisme. Slik har en terrorbevegelse som Boko Haram kunnet vokse frem og spre seg til Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun.
For noen år siden var det mange, ikke minst George Bush og Barack Obama, som påsto at terrorisme utløp fra fattigdom. Grundige studier, blant annet i Storbritannia, tilbakeviser dette. Terrorister tilhører som oftest middelklassen, og mange har brukbar utdannelse. Dessuten er det ikke de som utgjør den største trusselen mot våre moderne samfunn, selv om de klarte å ramme mange hundre personer på én dag i Paris den …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal