Klima for hijab

Norsk presse har skrevet mer enn fem ganger så mye om hijabdebatten som om klimakrisen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Til tross for løpende og dystre oppdateringer fra FNs klimapanel om framtidig issmelting og temperaturstigning har klimakrisen fått langt mindre oppmerksomhet i norsk presse enn både finanskrisen og hijab. Det viser tall Ny Tid har hentet inn fra Retriever Norge, basert på artikler i 65 riks-, region-, nett- og lokalaviser fra 1. januar til 15. mars i år.

I årets ti første uker ble ordet «hijab», med alle endinger som «hijab-brenning» og «hijab-debatt», brukt i 9188 artikler i norske aviser. Sammenlignet med tallene for ett år siden har antallet artikler om hijab eksplodert: De ti første ukene i 2008 ble hijab kun nevnt i 408 artikler, altså under en tjuendedel sammenlignet med samme periode i år.

Til sammenligning har ordene «miljøkrise» og «klimakrise» til sammen blitt brukt i 1725 artikler i samme tidsrom. Selv om søket utvides til å inkludere ord som «issmelting» og «polene» er antallet artikler kun litt over halvparten av antallet artikler om hijab.

Finanskrisen dominerer

Den dominerende saken så langt i år er likevel finanskrisen.

– «Finanskrise» er det mest brukte beskrivende ordet i norske medier det siste året, sier analysesjef Kristina Nilsen i Retriever til Ny Tid.

Bare i perioden fra nyttår til 15. mars i år ble ordet brukt i 38.281 artikler, eller mer enn tjue ganger så ofte som «miljøkrise» og «klimakrise».

– Finanskrisen er den store og veldig aktuelle saken som går nå, som omhandler alt fra nyheter om konkurser til debatter om det kapitalistiske system, og det er grunnen til at det er så utrolig mange treff på det ordet, sier Nilsen.

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund er ikke overrasket over at miljø- og klimakrisen får lite oppmerksomhet i forhold til både hijabdebatten og finanskrisen.

– Jeg er overhodet ikke overrasket over tallene, det samsvarer helt med mitt inntrykk. Dette er definitivt ikke en riktig vekting, klimakrisen burde vært nevnt like ofte som finanskrisen, sier Haltbrekken til Ny Tid.

Han understreker at han ikke mener at finanskrisen får for mye oppmerksomhet, men at klimakrisen får for lite.

– Jeg skjønner veldig godt at finanskrisen er nevnt ofte, og jeg vil ikke redusere det, men klimakrisen burde vært nevnt minst like ofte som finanskrisen, fordi man burde ha en diskusjon om hvordan man samtidig kan løse både finanskrisen og klimakrisen. Finanskrisa er en mulighet til å løse klimakrisen, sier Haltbrekken.

Som leder av Naturvernforbundet har Haltbrekken ingen formening om hvorvidt hijab-saken har fått for mye pressedekning, men:

– Jeg tror de fleste vil være enige med meg i at klimakrisen er betydelig viktigere enn hijabdebatten, sier han.

Kristina Nilsen mener at en av årsakene til at klimakrisen har fått relativt lite oppmerksomhet i forhold til både finanskrisen og hijabdebatten er at det er vanskelig for journalister, spesielt på nett, å presentere komplisert miljøstoff på en lettfattelig måte. Haltbrekken er tildels enig.

– Det er i hvert fall lettere å lage en tabloid sak om snikislamisering enn om den dramatiske nedsmeltingen av isen på Grønland. Men en rekke norske journalister har vist at det er mulig å skrive utrolig godt om miljøkrisen, sier Haltbrekken.

Populært nyord

Aller mest plass har hijab fått i Aftenpostens papir- og nettutgaver, som har skrevet henholdsvis 189 og 175 artikler om hijab i dette tidsrommet. Deretter kommer Stavanger Aftenblad med 140 artikler, noe som henger sammen at hijabdebatten begynte med at en kvinne fra Sandnes i Rogaland sendte en forespørsel til Politidirektoratet hvor hun spurte om hun kunne benytte hijab i politiet.

At Politidirektoratet og Justisdepartementet stilte seg positive til dette utløste en større debatt om det mange kalte særkrav fra minoriteter, og på Fremskrittspartiets landsmøte i februar introduserte formann Siv Jensen nyordet «snikislamisering», et ord som norske aviser brukte 1392 ganger mellom 1. januar og 15. mars i år.

Jensens nyord var en suksess, mener Kristina Nilsen.

– Man kan mene hva man vil om det begrepet Siv Jensen lanserte, men hun klarte å lansere et ord som man umiddelbart skjønner hva hun mener med, og da er det veldig lett å følge det opp. For når mediene skriver om «snikislamiseringsdebatten» så vet alle hva man prater om, sier hun.

---
DEL