Klar digitale 

Byung Chul-Han: In the Swarm MIT Press. USA

Chul-Hans hat til den digitale tidsalder er bombastisk og bare tidvis interessant. Likevel er han lett å like.

Kjetil Røed
Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 18.05.2017
           In the Swarm
Forfatter: Byung Chul-Han
MIT Press, USA

Noen ganger leser jeg bøker som får meg til å møte meg selv i døra. Eller, sagt litt annerledes, fungerer som et trollspeil for hva jeg selv tenker. Enten fordi de tar et par byks lenger i et resonnement jeg har ført eller fordi de begår de samme urimelig hoppene jeg har en tendens til å ta selv. Begge deler er tilfellet med Byung Chul-Hans In the Swarm.

Teknologiskepsisen er til å ta og føle på hos denne sørkoreanske (men Berlin-bosatte) filosofen. Han hater det digitale mer enn meg, og er så skråsikker at det stadig vekk er irriterende.

Tapte fellesskap. Når han skriver om forskjellen på kollektive bevegelser i den analoge virkeligheten, er han romantisk anlagt i troen på at politiske ideologiers evne til å danne et «vi» kunne skape forandring (jeg sier kunne, for det virker som om han mener den tiden er forbi). Men når han skal diskutere kollektive bevegelser i den digitale verden, synes all nyanserikdom å ha forsvunnet. Digitale allianser er «svermer», hevder han, uten noe indre liv og refleksjonsevne.

«Den digitale svermen mangler massenes ånd eller sjel. Individer som kommer sammen som en sverm, utvikler ikke et vi,» bedyrer Chul-Han. Dette gjelder altså for alle, Byung Chul-Han? Dét har jeg vanskelig for å tro.

Digitale allianser er «svermer», uten noe indre liv og refleksjonsevne.

Den nostalgiske impulsen som peker i retning av en svunnen gullalder kommer til uttrykk flere steder, deriblant i hans favorisering av å skrive for hånd, eller til nød med skrivemaskin, foruten de analoge møters kognitive og sosiale gleder (som ikke finnes i det digitale, ifølge Chul-Han – selvsagt ikke).

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve