Kjære Erna: Det er ingen skam å snu!

Det nærmer seg påske, og for alle som skal ut på tur, lønner det seg å ta frem fjellvettreglene. Men sjelden har fjellvettreglene vært mer relevante også utenfor påskefjellet. Denne vinteren har de også fått relevans for en viktig miljøsak. I to nasjonale laksefjorder, Repparfjord i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane, vil gruveselskapene […]
Avatar
Email: ingridsk@nu.no
Publisert: 17.03.2016

Det nærmer seg påske, og for alle som skal ut på tur, lønner det seg å ta frem fjellvettreglene. Men sjelden har fjellvettreglene vært mer relevante også utenfor påskefjellet. Denne vinteren har de også fått relevans for en viktig miljøsak.
I to nasjonale laksefjorder, Repparfjord i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane, vil gruveselskapene Nussir og Nordic Mining dumpe giftig gruveavfall rett i fjordene. Regjeringen har gitt tillatelse til prosjektene, og kaller det et lovlig fattet vedtak å rasere to av våre mest verdifulle laksefjorder. Sakene er så alvorlige at 2200 mennesker så langt har sagt seg villige til å ty til sivil ulydighet – eller på godt norsk, å lenke seg fast for å hindre prosjektene. De tre første ukene i februar fikk Regjeringen og gruveselskapene en forsmak på aksjonene de kan vente seg om de ikke dropper graveprosjektene, da om lag 100 personer fra hele landet aksjonerte sivilt ulydig mot prøveboringene til Nordic Mining på Engebøfjellet ved Førdefjorden.
Fjellvettreglene bygger på føre-var-prinsippet. Det samme prinsippet ligger til grunn for mye av tankegangen rundt hvordan vi forvalter naturen og ressursene våre. Det handler om at det er bedre å ta én sjanse for lite enn én sjanse for mye. På påskefjellet hjelper føre-var-prinsippet deg til å sørge for at du ikke går deg bort eller blir tatt av snøras. I miljøforvaltningen kan det gjøre at vi ikke gambler med viktige leveområder for truede arter eller naturens tåleevne.

Fraråder sjødeponi. Tillatelsene Regjeringen har gitt til gruvedrift i Repparfjord og Førdefjorden, er svært omstridte. Det er særlig avgjørelsen om å dumpe gruveavfallet i sjøen som er kontroversiell. Norge er ett av kun fem land i verden som bruker denne praksisen, og sjødeponi frarådes av blant andre våre fremste havforskere ved Havforskningsinstituttet. 250 millioner tonn med farlig gruveavfall skal dumpes i Førdefjorden – tilsvarende ett lastebillass annethvert minutt i 50 år.
Fjordene er et sammenhengende økosystem, og når havbunnen i deponiområdet blir lagt øde, rammer det ikke bare bunndyrene, men hele livet i fjorden. Erfaringene fra sjødeponi i andre norske fjorder bekrefter dette. I en annen nasjonal laksefjord, Bøkfjorden i Finnmark, har vannkvaliteten gått fra god til dårlig. Fremtidens gruveindustri kan ikke vokse på bekostning av fornybare næringer og viktige naturområder. En utbygging av gruveprosjektene i Førdefjorden og Repparfjord vil legge lista for fremtidige gruveprosjekter. Da kan ikke prosjektet tillates med verst mulige miljøstandarder.
Kampen mot dumping av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord er to enkeltsaker der argumentene mot er sterke – men samtidig er den en prinsippsak. Skal vi ofre evigvarende fornybare ressurser og viktige naturområder for kortsiktig profitt?
I tre uker blokkerte aksjonistene anleggsarbeidet til Nordic Mining. Under fem prosent av de som står på aksjonslisten, aksjonerte. 2100 personer står klare til nye aksjoner.
Kjære Erna. Jeg håper du vil lese deg opp på fjellvettreglene før du skal ut på påsketur, men enda viktigere: Jeg håper du bruker ferien på å lese Engebøfjellvettreglene, og tenker deg om en ekstra gang før det er for sent. Norsk natur er truet. Fremtiden til fjordene står på spill. Lytt til erfarne havforskere: Det er ingen skam å snu!

ENGEBØFJELLVETTREGLENE:

– Vis respekt for natur og miljø
– Lytt til erfarne havforskere
– Vend i tide. Det er ingen skam å snu


Skjoldvær er leder i Natur og Ungdom.
ingridsk@nu.no

Kommentarer