Det økosentriske mennesket


NATUREN: Samtaleportrett med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar.

Samtaleportrett i NY TID med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar – en 27 min kortfilm i forbindelse med Kiøsteruds essay Alt det vi elsker, er forbigående, flyktig, midlertidig i NY TIDS vinterutgave.

En filosofisk samtale om vårt forhold til naturen. Har vi noe å lære om økologisk tenkning fra kinesisk virkelighetsforståelse, og har vi en lignende tenkning i Vesten – hos filosofer som Martin Heidegger og Deleuze & Guattari?

Les essayet her.

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Siste kommentarer:

Narkostaten som hoppet over demokratiet

ALBANIA: Hvorfor støtter Vesten et land som er i klørne på organisert kriminalitet?

Koronavaksiner: vitskap og myter

KRONIKK: Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?

Vaksinetvang – noen korreksjoner

TILSVAR: Forfatter Trond Skaftnesmo kommenterer NY TIDs omtale av boken Vaksinetvang.

Kurderne i Rojava

ANARKISME: I Murray Bookchins socialøkologi så Abdullah Öcalan, hvorledes dynamikken i kvindefrigørelsen kunne og måtte forenes med direkte-demokrati og økologi.