Kinas lave WTO profil

Kina virker merkelig fraværende og taus på et handelsmøte som foregår i Kina.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.12.2005

Kinas taushet i denne saken har flere årsaker. Kina har blant annet lite erfaring med å lede internasjonale forhandlinger. Kina ble medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 2001, og er et av de nyeste medlemmene i WTO. Derfor lar Kina andre store og fattige land, med voksende økonomier som India og Brasil stå for de tøffe forhandlingene. Blant de 149 medlemmene i WTO som møtes i Hong Kong skiller Kina seg ut, og fremstår som en stor og usikker hybrid. Samtidig som det er et nytt medlem i WTO, og har verdens største landsbybefolkning, har landet vokst seg til å bli den sjette største økonomien i verden.

Kina er også en av verdens mest eksportorienterte økonomier, og ønsker ikke å stå frem som en truende koloss. Kina ønsker at verden skal se på landet som en utfordring og mulighet, ikke en trussel for det globale markedet. Kinas lave profil er ikke like populær hos alle, og den amerikanske handelsrepresentanten Rob Portman har kommet med hard kritikk av Kinas unnvikende rolle. “Jeg tror at Kina, som er en viktig deltager i den globale verdenshandelen, har et ansvar om å delta mer aktivt i forhandlingene,” sier han.

Støtter frihandel

“Kina støtter frihandel. Kina har hatt enormt utbytte av de økonomiske reformene vi har sett i de siste 20 årene. I dag er utenlandshandel veldig viktig for Kina” sier Ren Yifeng, en forsker ved China Society for WTO Studies. Men til tross for at landet forsøker å trå forsiktig, har Kinas eksporthandel blitt beskyldt for en rekke globale problemer. Spesielt har kritikken kommet fra den industrielle lobbyen i den amerikanske kongressen. Disse beskylder Kina for å sementere sin valuta på et så svakt nivå at den amerikanske industrien ikke kan konkurrere.

På sin side mener Kina at landet er utsatt for proteksjonistiske tiltak. Ved medlemsforhandlingene i 2001 måtte Kina gå med på et betinget medlemskap frem til 2015, og frem til da har Kina status som en “ikke-markeds økonomi” (non-market economy, NME.) Beijing mener at EU og USA utnytter Kinas NME status for å for lettere innføre straffetiltak med beskyldninger om dumping av varer. Når et WTO medlem skal bestemme normalprisen på en eksportvare fra NME, kan de bruke et annet land som stedfortreder for å bestemme normalprisen. Hvis den kinesiske eksportprisen er lavere enn normalprisen i dette gitte landet, kan Kina beskyldes for dumping. Kina mener at selve prinsippet er urettferdig, og at en sammenligning burde skje mellom kinesiske eksportpriser og prisene på samme vare i det kinesiske markedet. Av de 2500 sakene om dumping som WTO har blitt forelagt siden 1995 var 386 mot Kina, klager fikk medhold i 272 av disse.

Rir to hester

Kina har en landsbybefolkning på 800 millioner, hovedsakelig bestående av småbønder. Derfor støtter man de fattige landene krav om at rike land ikke skal subsidiere egne bønder, men for Kina er det viktigere å lette industriell eksport. Eksport av Jordbruksvarer står nemlig for fire prosent av Kinas totale handel med utlandet. Eksport av industrivarer er derimot selve motoren i den raskt voksende kinesiske industrien, og står for det meste av Kinas handel med utlandet. Kina er også i en endringsfase, og å øke levestandarden for de rurale strøkene er en prioritet for regjeringen. Dette vil møte på vanskeligheter så lenge rike land fører en restriktiv politikk på landbruksimport.

Kinesiske eksperter som Yifeng mener at Kina ikke ønsker å velge mellom å støtte de rike landenes krav om åpnere markeder innen industri og tjenestesektoren på den ene siden, og de fattige landenes krav om fjerning av jordbrukssubsidier og tariffer på den andre siden. Kina ønsker å ri to hester, og både fremheve sin posisjon som en leder for de fattige landene, samtidig som man ikke ønsker å trå viktige handelspartnere på føttene. Kina vil ha både og, og derfor er det å forvente at Kina vil fortsette sin stumme rolle i WTO forhandlingene som foregår hos dem selv.

Kina er medlem av G20 gruppen, som er en gruppe store fattige land med voksende økonomier. Andre medlemmer er India og Brasil, og disse to har ledet G20 så langt. Kina ser ut til å være tilfreds med å la disse fortsette å dra den tyngste børen. Det eneste som er sikkert er at Kina vil fortsette å støtte frihandel. “Vi er i gang med å bygge et mer harmonisk samfunn, noe som betyr større grad av utjevning i den økonomiske veksten. Denne prosessen påskyndes mer av økt frihandel enn ved et sammenbrudd av det,” sier Yifeng.

Kommentarer