Kina som leder for en økologisk sivilisasjon

MILJØPOLITIKK: Verdens fremtid avhenger av at Kina tar sine miljøforpliktelser på alvor

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
China Goes Green – Coercive Environmentalism for a Troubled Planet

MILJØPOLITIKK: Verdens fremtid avhenger av at Kina tar sine miljøforpliktelser på alvor

En kritisk bok om Kinas miljøpolitikk er svært interessant for den som er opptatt av verdens fremtid. Når den kinesiske professoren Yifei Li fra Shanghai, med tilgang til kinesiske kilder og kulturbakgrunn, har slått seg sammen med den miljøpolitiske professoren Judith Shapiro, kjent for Kina-studien Mao’s War Against Nature (2001), er det all grunn til å følge med. De siste årtiene har Kina tilsynelatende lagt fra seg den modernistiske retorikken fra kulturrevolusjonen, der storstilte aksjoner skulle kue og betvinge naturen. De snakker om en «økologisk sivilisasjon» og vil selv gå foran i omleggingen av verdenssamfunnet. Samtidig, bemerker forfatterne, har det autoritære Kina lagt fra seg den doktrinen Deng Xiaoping gikk inn for på 1980-tallet, om at Kina skulle «skjule sin styrke og ta seg tid».

Overfor resten av verden vil ikke Kina bare vise sin makt, men også handlekraft og hurtighet i sin omgang med miljøspørsmål, som i alt annet. Ideen om Kina som leder for en økologisk sivilisasjon er for mange en test: Kan et mer autoritært styresett være nødvendig for å løse miljøproblemene?

Er vestlige demokratier for svake og omstendelige, for lydhøre for særinteresser og politiske dragkamper til virkelig å ta tak og gjøre noe med miljøutfordringene? Er ikke et autoritært styre et perfekt instrument for å gjøre nødvendige, men ofte upopulære miljøtiltak? Shapiro og Lis hovedgrep er å snu om på spørsmålet: Er …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal