Kina som leder for en økologisk sivilisasjon

En kritisk bok om Kinas miljøpolitikk er svært interessant for den som er opptatt av verdens fremtid. Når den kinesiske professoren Yifei Li fra Shanghai, med tilgang til kinesiske kilder og kulturbakgrunn, har slått seg sammen med den miljøpolitiske professoren Judith Shapiro, kjent for Kina-studien Mao’s War Against Nature (2001), er det all grunn til å følge med. De siste årtiene har Kina tilsynelatende lagt fra seg den modernistiske retorikken fra kulturrevolusjonen, der storstilte aksjoner skulle kue og betvinge naturen. De snakker om en «økologisk sivilisasjon» og vil selv gå foran i omleggingen av verdenssamfunnet. Samtidig, bemerker forfatterne, har det autoritære Kina lagt fra seg den doktrinen Deng Xiaoping gikk inn for på 1980-tallet, om at Kina skulle «skjule sin styrke og ta seg tid».

Overfor resten av verden vil ikke Kina bare vise sin makt, men også handlekraft og hurtighet i sin omgang med miljøspørsmål, som i alt annet. Ideen om Kina som leder for en økologisk sivilisasjon er for mange en test: Kan et mer autoritært styresett være nødvendig for å løse miljøproblemene?

Er vestlige demokratier for svake og omstendelige, for lydhøre for særinteresser og politiske dragkamper til virkelig å ta tak og gjøre noe med miljøutfordringene? Er ikke et autoritært styre et perfekt instrument for å gjøre nødvendige, men ofte upopulære miljøtiltak? Shapiro og Lis hovedgrep er å snu om på spørsmålet: Er ikke miljøargumenter et perfekt instrument for å forsvare autoritær maktbruk overfor egen befolkning? Og er det ikke også et perfekt instrument for utenrikspolitisk aksept, et middel for Kina til å sikre seg global dominans?

Krigen mot naturen

Maos initiativ for å utrydde spurvene i Kina er blitt et skrekkeksempel på økologisk uforstand, og konsekvensene var selvsagt at naturen kom i ubalanse på måter Mao og byråkratene ikke . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal