Bellingcat - Truth in a Post-Truth World Regissør Hans Pool
Bellingcat - Truth in a Post-Truth World Regissør Hans Pool

Katt-og-mus-lek med sannheten


ÅPEN KILDEKODE: Bellingcat-gruppen er i frontlinjen av en sårt tiltrengt grasrotbevegelse, som avslører produksjonen og spredningen av falske nyheter.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 2019-05-02
Bellingcat - Truth in a Post-Truth World
Regisør: Hans Pool
( Nederland)

Eliot Higgins var 36 år og hadde nylig mistet kontorjobben sin da han i 2014 brått entret den globale nyhetsscenen. Han beskrev seg selv som «forferdelig nerdete» og folkesky, drev mye med nettspill og tilbrakte mesteparten av tiden ved datamaskinen – når han ikke tok seg av barnet sitt, som hjemmeværende pappa. Livsstilen og atferden hans var med andre ord motsatt av stereotypien om en macho våghals som vi vanligvis forbinder med krigsreportere. Men hans plutselige tilstedeværelse som en journalistisk kraft, sier mye om naturen til moderne konflikter og informasjonskrigføring.

I vår tungt medierte og bildemettede verden søker vi nå like gjerne etter bevis for hva som skjer i kriseområder, blant det som legges ut på nettet, for eksempel førstehånds øyenvitneskildringer i sosiale medier. Higgins er grunnleggeren av organisasjonen Bellingcat, som driver en åpen kildekode-nettside. Målet er å finne sannheten om hendelser i områder hvor pålitelige mediekilder er fraværende, samt å faktasjekke påstander fra politikere ved å gjennomgå den omfattende strømmen av digitale spor.

Bellingcatmetodens overlegne påvirkningskraft er urovekkende.

Den uavhengige organisasjonen – oppkalt etter fabelen om musene som vil feste en klokke rundt halsen på katten for å ufarliggjøre den – har vokst til et nettverk med ti kjernemedlemmer som kommuniserer online fra sine respektive hjem i Syria, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og USA. Og det er dette den nederlandske filmskaperen Hans Pools dokumentarfilm Bellingcat: Truth in a Post-Truth World tar for seg. Filmen gir et enkelt, men informativt og grundig innblikk i organisasjonen og dens aktiviteter.

Sannheten