Katekisme over døden


Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.

Carnera er frilansskribent, bosatt i København.
Email: ac.mpp@cbs.dk
Publisert: 2018-07-02
De døde filosoffers bog
Forfatter: Simon Critchley
Forlag: Klim, Danmark

Med denne bog skriver Simon Critchley sig ind i den tradition hvor filosofi ikke kun er en metode til at forstå, men også et værktøj som dens udøvere kan bruge til at ændre sig selv med ved at skabe et nyt forhold til verden, til viden, til sandhed og historie. Kendte eksempler er Kejser Aurelius’ Tanker til sig selv; Senecas Livets korthed; Montaignes Essays, samt Villy Sørensens Seneca. Humanisten ved Neros Hof.

 

Boken er et alternativ til «europeisk buddhisme», hvor vi dyrker vårt indre potensial samtidig som vi forblir apolitiske, uengasjerte og ulykkelige.

Liv og tænkning er forbundet, og vi forstår hvorfor et «ureflekteret liv ikke er værd at leve» (Sokrates). Critchleys dødebog handler ikke om at sige: «I ræser rundt og sidder i hamsterhjulet fordi I er bange for døden, stop nu op.» Derimod viser forfatteren at der er en sammenhæng mellem at leve et ureflekteret liv og at leve et tomt og falskt liv. Hvordan vende sig mod det førstnævnte? Critchleys svar er gennem en bevidstgørelse om døden eller alt hvad der omgiver døden. Hans greb er brugen af det konkrete livseksempel hos tænkere af enhver art. Ikke en helgenskildring (hagiografi) men en doxografi
(filosofiskildring), hvor det eksemplariske ikke ligger i tænkerens hellighed, men i den «måde hvorpå de fremviser deres svagheder og styrker».

Tro på dine begrænsninger

For Critchley lærte religionen os tidligere noget som vi i dag har glemt: En accept af vores skabthed, at vi er afhængig af noget udenfor os selv. I religionen en Gud. Men man behøver ikke at gå til religionen for at forstå dette. Vi har nemlig vores dødelighed. Critchleys dødebog er en tro for dem som ikke tror på Gud, men på «eksistensens begrænsethed». I et reflekteret liv opdager vi det gode og skabende der faktisk har vores svaghed og begrænsethed som sit udspring. Stillet overfor eksamener, jobbyrde, børn og flygtninge møder vi overalt vores egen utilstrækkelighed. Konkret etik handler ikke først om skrevne normer, men om at vi er afhængige af hinanden, at vi er svage. De døde filosoffers bog handler derfor ikke om den biologiske død, men om hvordan dødelighedens skygge – sorg, aldring, sygdom, sårbarhed og …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?