Bestill høstutgaven her

Publisert bare på internett

xx

zx

Fredsprisens mange nedslagsfelt

NOBELPRISEN: I år har Nobelkomiteen mottatt 329 nominasjoner med stor spennvidde. Det samme gjelder for de 101 tildelte prisene så langt. Her skal vi se nærmere på fredsprisens mange fasetter.

Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?

KRONIKK: Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.

Hva er sikkerhet i dag?

Debatt: Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

Signs of the Media Times – interview with Truls Lie

INTERVIEW: NY TIDs editor Truls Lie interviewed by Forum Borealis on several topics.

Utruleg!

KOMMENTAR: Øvinga Joint Viking 2021 er spenningsdrivande i ein «ny kald krig».