Bestill høstutgaven her

Publisert bare på internett

Norsk strålevern hviler på hardt kritisert stiftelse

DEBATT: Hva er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser bort ifra, ifølge dette innlegget?

Sangen som blir borte

ESSAY: Jeg har blitt mor til min egen mor. Men er kanskje undertrykt sorg og depresjon en av årsakene til demens?

Slik Gunda ser verden

ESSAY: På hvilken måte kan menneskets fortelling om seg selv utfordres ved at man, i én time og trettitre minutter, betrakter verden gjennom blikket til en gris?

Det dreier seg ikke om fred, men om smarte forretninger

MIDTØSTEN: Mens andre land var opptatt med covid-19, kunne arabere og israelere, uten innblanding utenfra, konsentrere seg om fred. Og forretninger.

De mere positive aspekter ved Corona

CORONA: Intet har jo hast mere. Sygdom, død og økonomisk ruin er pandemiens markante spor, men i corona-tiden opstår også erkendelse og indsigt, som vi bør tage med os videre.

VENSTRE

INTERVENSJONISME: Venstre mener Norge bør strekke seg for å delta i militære intervensjoner, og at slike operasjoner kun som hovedregel bør kreve FN-mandat.