undersak

Magnitsky Acts alternative fakta 

Ny Tid har gått gjennom offisielle russiske granskninger, obduksjonsrapporter og politiavhør og sjekket fakta opp mot budskapet i The Magnitsky Act. Påstandene i filmen står i direkte kontrast til russiske myndigheters egne funn. 

Økonomien bryter sammen

Økonomisk kollaps fører alltid til økonomisk unntakstilstand – fra Romerrikets fall til dagens borgerkrigliknende tilstander i Venezuela. 

Mangelfullt helsetilbud

Et stort antall selvmordsforsøk, hyppig bruk av isolasjon og manglende psykiatrisk oppfølging: Helsetilbudet på Trandum møter både bekymring og kritikk.

«Spør Vadsø»

Bård Wormdals bok Spionbasen forteller om et Norge som virkelig betyr noe for stormaktsspillet.

Vegetarkost

Det er lenge siden vegetarianisme var en sær subkultur. I dag er det snarere noe vi alle bør vurdere seriøst.

Solidaritetsprosjekt starter opp i Norge

En bred solidaritetskampanje med det greske folket har fått en oppløftende start, ifølge LO-leder.