politikk

Israel på god vei mot apartheid

Et Israel som i loven nå defineres som «jødisk», kan ikke lenger kalle seg demokratisk.

Håpet foran avgrunnen 
[Endestation Europa]

Europeiske intellektuelle diskuterer på engasjerende vis kontinentets krise i debattboken Endestation Europa. 

Brutal Brexit for Norge

Når Storbritannia forlater EU, forlater de også EØS, og Norge vil stå på bar bakke overfor sin viktigste handelspartner.

Donald Trumps norske løpegutter i Afghanistan

Hvorfor er debatten rundt Norges krigsdeltakelse og våpenhandel nesten fraværende? 

Å bygge fred

Mens UDs seksjon for fred og forsoning bruker halvannen milliard i året, er Forsvarets budsjett på over 44 milliarder. Hva er lærdommen fra andre som har opprettet eget fredsdepartement?

Revolusjon i motvind
[Révolution]

VG-kommentator Frithjof Jacobsen sier i boken Prosjekt statsminister at «moderne politikk ikke handler om å oppdra folket og søke tilslutning til ideologiske grunnsetninger, men om å søke å forstå hvilke svar folk ønsker å høre»

Nekrasov: «Magnitskij var ingen varsler»

I forbindelse med Ny Tids sak om filmen The Magnitsky Act understreker regissør Andrei Nekrasov i dette tilsvaret at Magnitskij ikke ble drept, men døde av forsømmelse.

Vil ha egen menneskerettsminister

Krig og konflikt må ses i en større sammenheng, mener Trine Skei Grande. 

Globaliseringens muligheter og umuligheter
[The Globalization of Inequality]

Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.

Helsingforskomiteen: «Magnitskij var en varsler»

Magnitskij-saken handler om mer enn én mann og den uretten som ble begått mot ham.

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Bak Putins kulisser

Det er avgjørende for Putin-regimet at flere følger Nistads oppfordring i forrige Ny Tid – at folk begir seg til det forjettede land for å la seg blende og forføre. Men bak kulissene ser ting annerledes ut.

Fascisme i fåreklær
[Les nouveaux visages du fascisme]

Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

«Trump, the whole Trump and nothing but the Trump»?

Under en mørk sky av vulgære Donald Trump later det til at det er blitt fritt frem å bløffe. For alle. 

Worse shit, old wrapping 

Ali Smiths Autumn gir en bedre forståelse av Post-Brexit-Storbritannia enn en hvilken som helst politisk analyse.

Hverdagens utopier
[An american utopia]

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson. 

«Republican is the new cool»

I et stunt like før valget i USA iscenesatte en høyrepopulistisk skribent seg som punk- og performanceartist. Denne hijackingen fikk også artister og hipstere til å stemme på Donald Trump.

I følelsenes vold 

Hva skal minnesmerkene etter 22. juli egentlig minne befolkningen om? Politikkens – og den politiske kunstens – følelsesmessige karakter var helt sentral på konferansen Public Calling.

Horden og det sosialt ubevisste

Kan vi forstå dagens økende nasjonalisme og høyrepopulisme ved hjelp av psykoanalytisk tenkning – og forstå fremmedfrykten som egenskaper ved det sosialt ubevisste i samfunnet?

En kjempe for frihet, solidaritet og fred

Ny Tid bringer her nekrologen over Gunnar Garbo, skrevet av hans venn i 55 år, Halle Jørn Hanssen.

Leger uten grenser: Nok er nok

Leger Uten Grenser vil nå ikke lenger vil ta imot penger fra EU-land eller norske myndigheter.

Hvem skyter statsministre?

Hatet mot Olof Palme var intenst i flere leire da han ble drept i 1986, og teoriene rundt hvem som ville fjerne ham er mange.  

«Noen kontrollerer, men vi vet ikke hvem»

Norges ambassadør i Ukraina understreker at til forskjell fra i andre post-sovjetstater, har sivilsamfunnet i Ukraina – både media, de frivillige og menneskerettighetsarbeidere – stått bak endringene som tvinger seg frem i landet.

Alain Finkielkraut: La seule exactitude

Alain Finkielkraut advarer mot å gå til historien for å lære – og mener tiden vi lever i kan bare forstås i kraft av seg selv.

Egge og Rybner: Red Star in the North

En interessant gjennomgang av den nordiske kommunismen frem til Sovjetunionens oppløsning – men uten å gå inn på hvorfor noen valgte ideologien.