Grusomhetens teater

Orientering 50 år siden (NY TIDs forløper)

En annen historie om ukeavisa Orientering

HISTORIEN: Ukeavisa Orientering framstilles gjerne som tre menns verk. Det er å overse en lang rekke bidragsytere – mange av dem kvinner. Torild Skar skrev selv i løpet av sytten år om lag 400 artikler. Les her hennes historie om Orientering.

20 år som vi ikke vågde å drømme om

HISTORIEN: Orientering ble skapt som et kamporgan etter at Det norske Arbeiderparti hadde ført Norge inn i NATO. Men avisen gjorde front mot både Øst- og Vestblokken. Avisens tyngdepunkt var spesielt innen arbeids-, lønns- og livsvilkår for småfolk, samt kartlegging av økonomisk stormakt i norsk samfunnsliv og de egentlige makthaverne bak Stortinget.

Svensk utgave av CIA avslørt

OVERVÅKING: Informationsbyrån spionerer i Egypt til fordel for Israel, infiltrerer i svenske fagforeninger, i FNL-grupper og politiske partier, gjør innbrudd i ambassader og andre kontorer. Hele denne virksomheten – i samarbeid med CIA (USA), MI6 (Storbritannia), Shin Beth (Israel) og S.D.E.C.E. (Frankrike) – er et klart brudd på Sveriges grunnlov og nøytralitet. Folket i Bild arbeidet med saken i flere år.

Erich Fromm som teoretiker

FREUD/MARX: Har historisk materialisme («marxismen») et mangelfullt begrepsverk når den skal tyde vår tids kapitalistiske samfunnsformasjoner?

Marx» dialektiske materialisme

MARX/LENIN: Bekjempelsen av fremmedgjøring er jo den almene målsetting – noe som har forsvunnet I leninismen

Østerberg og leninismen

FILOSOFI: Som bidrag til en eventuell ideologisk diskusjon innen Sosialistisk Valgforbund synes jeg artikkelen om Lenin er lite mønstergyldig