Bestill høstutgaven her

Orientering50

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet

Hudløs mellom frontene

Stian Bromark, Halvor Finess Tretvoll: Alene blant de mange
Stian Bromark og Halvor Finess Tretvoll har gitt oss en Evensmo-biografi av ypperste klasse. Alene blant de mange gir oss nye nøkler til etterkrigstidens norske mentaliteter - og venstresidens dilemmaer.