nett

Disse sakene er bare publisert her på nett, ikke i den trykte avisen.

«De vil trolig bli mishandlet og torturert»

Menneskerettsorganisasjoner roper varsku mot utsending av ytterligere to tsjetsjenske menn: «Stor fare for at de vil bli torturert og drept, og at norske myndigheter gjør den samme fatale feilen en gang til,» sier både Den norske Helsingforskomité og russiske Memorial.

Klimakonferanse: «Noreg verre enn USA»

Noreg er kåra til verst i sin klasse på utsleppsreduksjon, og eigne utsleppsmål fram mot 2020 kan gleppe. Etter Paris rustar miljørørsla seg til kamp for større kutt på heimebane.

Torturert og drept etter å ha blitt nektet asyl i Norge

Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia. Har norske myndigheter ansvar for deres påfølgende død etter å ha nektet dem politisk asyl?

Stillheten før livet og lydene – mot en radikal, økologisk metafysikk

Er det menneskets syndighet eller livslyst som har brakt kloden til økologisk ubalanse, spør Erland Kiøsterud i sitt svar til professor Arne Johan Vetlesen.

Matparadokset

Før klimatoppmøtet i Paris finst det ingen global strategi for korleis verdas matproduksjon skal bli berekraftig. Maten vår er klimaoffer, utslippsversting og ei hovudpine for klimadiplomatane.

Bedre og billigere?

Styreleder i Link AS mener at effektiv drift og lavere sykefravær er grunnen til at de bruker mindre penger enn budsjettert.

Veldig alvorlig

Å ikke følge reglene og sørge for den kvaliteten man har fått betalt for å sikre, er ulovlig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Ute av kontroll?

Har ikke UDI kontroll over privatdrevne asylmottak? Regnskapet til Norges nest største mottaksdrift, Link AS, viser over flere år et overskudd på fem millioner kroner mer enn budsjettert i anbudsbudsjettet. Er det sånn at noen private skor seg på andres elendighet?

Yppersteprinsen

Den 6. oktober valgte FNs internasjonale klimapanel ny leder.

Kuruketul før klimatoppmøtet

Folket og kulturen må være med når vi skal ta tak i klimaendringene. Men er det håp?

Må senke forventningene

Direktør i UDI, Frode Forfang, sier at man ikke kan se forskjell på privatdrevne eller ideelt drevne asylmottak.

Mens vi venter på Belo Monte

RIO DE JANEIRO: Store områder uberørt skog i urfolksterritorier vil legges under vann, og 20 000 mennesker tvinges til å forlate hjemmene sine. Det omstridte vannkraftprosjektet Belo Monte er dessuten under korrupsjonsetterforskning – men kampen mot kraftverket regnes likevel som tapt.

Bølgekraft feies under teppet

Norge kunne blitt en ledende bølgekraftnasjon – men alt tyder på at vi lar denne sjansen gå fra oss. Problemet er ikke teknologien, men den manglende politiske viljen.

Et år i meitemarkens rike

Av: Elise Matilde Lund De første timene i 2015 var jeg utkledd som en meitemark. Klærne mine var rosa og blå, slik som meitemarken når vi...

Å puste i blytung luft

Teheran er en av verdens mest forurensede byer. Kvelende trafikk, tungmetaller, befolkningsvekst og dårlig offentlig transporttilbud er årsakene.

Visjoner for en bærekraftig fremtid

En konferanse er over. Hvordan kan vi redde verden når samfunns-modellen vår krever permanent vekst?

Miljøsituasjonen kveler alt som gir liv

Nedtelling: Det kommer til å være ulevelig i Gaza innen fem år.

Grønne reiser og klimakrisens alvor

Nordmenn reiser lengre og oftere, men klimaavtrykket til de reisende er usynlige i klimaregnskapet. En britisk eventyrer har skapt en alternativ kortreist ferievanetrend.

Optimisme og gråt

Mellom ny klimaoptimisme og Vanuatus rop om klimahjelp etter nok en katastrofe, er vi på leit etter tråden i klimadebatten våren 2015. Men først en tur til Venezia.

Prisen vi betaler

En allianse mellom bønder og miljøbevegelsen mener miljøet betaler prisen for dagens jordbrukspolitikk, og krever nå reduksjon i soyaimporten. Dette kolliderer med regjeringens mål om effektivisering og billigere mat.