nett

Disse sakene er bare publisert her på nett, ikke i den trykte avisen.

Statoil tjener penger på oljefracking i omstridt indianerterritorium

Indianerne kjemper nå i fremste rekke mot klimaforandringene. Amerikanske myndigheter fnyser av det. Overgrepene mot urbefolkningen fortsetter sin uavbrutte historie.

Dylan-hylla

NOBELPRISEN: Har Akademiet endelig forstått at tung rockerytme kan bringe poesi og kultur?

Oktober 2016

Klikk her om du er abonnent for å lese selve e-avisen. Klikk for å lese forsiden.

Grasrot på gresk

Et solidaritetsnettverk i Hellas fremstår muligens som vel optimistisk – men de har ikke noe annet valg.

Fredsprisen til Santos: Nobelkomiteen er på rett spor

Årets fredspris viser at Den norske Nobelkomiteen har endret kurs. Den kursen bør de holde.

Indianernes siste kamp?

En norskfinansiert, kontroversiell oljepumping har ført til et indianeropprør i USA.

Shimon Peres er død

Shimon Peres døde i natt. Fortellingen om den seige, utrettelige politikerens liv gir også et verdifullt innblikk i Israels moderne historie.

september 2016

Vi ser på personvernet, anarkismen praktisert hos kurdere, og en rekke dokumentarfilmer.

OL ble aldri noe grønt løft for Rio 

Til tross for lite som skjedde i Rio, hentet Munduruku-folket i Amazonas hjem en viktig seier.

Mangfoldig fordypelse i forandringer

Deleuzes Leibniz-bok er den mest komplekse filosofen skrev, men også en bibel for dem som vil fordype seg i hans begrep om tilblivelse.

August 2016

Spekulasjon og slum må på dagsordenen

Verdens slum vokser. Det finnes nemlig folk som tjener gode penger på det.

Juli 2016

Klikk her for å lese avisen.

Vi – de grenseløse

MOTforestillinger opplevde en ny og strengere håndhevelse av utlendingslovens regelverk overfor inviterte gjester. Vi lar arrangøren fortelle med egne ord.

Juni 2016

Spesielt tema på varsleren Snowden.

Ragnarok på vei?

Er dette mulig i Norge? Minibankene stenger. Flytrafikk, buss og jernbane går i stå. Transport av mat og medisiner stopper opp. Matvarehyllene tømmes, og militæret forhindrer at folket bryter seg inn i butikkene for å få livsnødvendige varer.

Dommedagsprofetene blir flere

En stadig lengre rekke av fremstående amerikanske økonomer og investorer spår en kommende kollaps i verdensøkonomien. 

Bonden i stormens øye

Nordmenn som ikke selv er bønder, har lett for å trekke litt på skuldrene når det blir snakk om landbruk. Selv om det er...

Inkluderingsmelding?

Vi er nødt til å inkludere, ikke bare integrere. Og da blir Listhaugs retorikk et reelt problem.

Vi kan lære noe av Brexit

23. juni går britene til urnene for å ta et skjebnesvangert valg: Skal de bli i det europeiske fellesskapet, eller skal de ut? Det blir sagt at britene ikke får nok informasjon til å ta et veloverveid valg. Det burde vi ta lærdom av i Norge.

Sjekk bilen – og eieren

Det kan skjule seg mye interessant informasjon bak kostbare biler.

Mai 2016

Klikk her for å lese avisen. Mai: Faren er ikke Trump, men Hillary Clinton, som representerer et totalitært system med et liberalt ansikt. Nå er mini-atombomber...

Den seigeste av alle massebevegelser buldrer på porten

Europas regjeringer innfører strenge tiltak i land etter land for å demme opp for den fortvilelse og redsel som er samlet i flyktningene. Det...

Den dresskledde somalieren på Malta

Asylordningen er en sentral del av Europas humanitære arv. Er det mulig å håndtere denne arven på en klok og bærekraftig måte midt i...

Kvinnelig lederskap for fred 

Kvinner har gjennom historien konstant blitt neglisjert som viktige fredsbringende aktører. Men det er helt avgjørende å satse på kvinner som ledere, fredsmeklere og...