.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Etter revolusjonen

Hvorfor er alle samfunnets overganger jordskjelv som streber etter noe bedre, men som ender i noe forferdelig?

Homsekjærleikssongar

Er ikke poesi best når man går seg vill i språket, når man må leke med på tilslørte premisser fra en uberegnelig poet, kaste seg inn villskapen, for så å kjenne seg selv igjen i noe ukjent, noe fremmed, og ja, farlig og truende?

En følelse av å leve i en tid hvor verden er i ferd...

Hvordan kan historien om medarbeideren i en dagligvarebutikk bergta så mange lesere verden over?

En evig vækstkurve af ustandselig teknologisk innovation fra Teslas Elon Musk, Googles CEO Eric...

Kritisk oppgjør med troen på at teknologi kan løse alle menneskehetens problemer i kunstneren og teoretikeren James Bridles nye bok.

En tankevekkende og absolutt sannsynlig forklaring på den etterfølgende utvikling i den arabiske...

Sekularister og islamister spilte på samme lag før den maktsyke og forfengelige president Nasser sådde fiendskap og splid, hevder ny bok.

25 år etter Oslo-avtalen

Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Av stillhet er vi kommet, til stillhet skal vi bli

… og bare av stillheten kan vi gjenoppstå. 

Førstehjelp for de siste mennesker

Der Nietzsche for 150 år siden gjorde seg til talsmann for en høytsvevende og profetisk geofilosofi, fortsetter Latour med en både poetisk og jordnær polemikk omkring klimaavtaler og planetens overordnede tilstand. 

Mens vi venter på Peterson

Jordan Petersons 12 Rules for Life er full av selvmotsigelser og den typen reduksjonisme han selv advarer mot.  

Sakprosa til alle!

Årets sakprosafestival har et variert og stjernespekket program, og praktiserer selv sin demokratiske grunntanke ved å være åpen for alle.

Opp av kjelleren, inn i krigen

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Tvang, mord og velstand

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 

Om Donald, Vladimir og …

Timothy Snyder er overbevisende i sin forklaring på hvordan vår verdensforståelse har blitt erstattet med en «nasjonal forståelse».

Å forstå Hizbollah

Hizbollah har islamisert klassekampen. Troen gir styrke til en ignorert befolkning, konkluderer forfatter og forsker Sarah Marusek etter to år med etnografisk feltarbeid i Libanon.

Det nye samfunnslimet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

En mørk flekk på kartet

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Miljøvern i evolusjonens tegn

Det romantiske natursynet kan i verste fall stå i veien for et tilpasningsdyktig miljøvernarbeid, hevder professor i miljøstudier Douglas Spieles i ny bok.

Midt i det beksvarte mørket

Rune Eraker utforsker menneskets sårbarhet i sin nye fotobok. 

Når selvet bryter sammen

Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Når Syria-krigerne vender hjem

Hundrevis av europeiske unge har reist ut for å delta i krigen i Syria – en del har siden kommet tilbake. I boken The Returned hevder den franske journalisten David Thomsons at mange av disse tar med seg jihad hjem igjen og forsøker å forklare oss hvordan og hvorfor. 

Mellom humanitær turisme og moralske kompromisser

Ny og innsiktsfull antologi drøfter katastrofehjelpens mange dilemmaer.

Usynlig allvitenhet

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

Statens rett til å lemleste

Queer-teoretikeren Jasbir K. Puar leverer en skarp analyse av Israel og USAs rasebaserte biopolitikk.

Turisme – besværlig eller berikende?

Turismen er under lupen i tankevekkende bok om en verdensindustri i ekspansiv vekst.