.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Mens vi venter på Peterson

Jordan Petersons 12 Rules for Life er full av selvmotsigelser og den typen reduksjonisme han selv advarer mot.  

Sakprosa til alle!

Årets sakprosafestival har et variert og stjernespekket program, og praktiserer selv sin demokratiske grunntanke ved å være åpen for alle.

Opp av kjelleren, inn i krigen

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Tvang, mord og velstand

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 

Om Donald, Vladimir og …

Timothy Snyder er overbevisende i sin forklaring på hvordan vår verdensforståelse har blitt erstattet med en «nasjonal forståelse».

Å forstå Hizbollah

Hizbollah har islamisert klassekampen. Troen gir styrke til en ignorert befolkning, konkluderer forfatter og forsker Sarah Marusek etter to år med etnografisk feltarbeid i Libanon.

Det nye samfunnslimet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

En mørk flekk på kartet

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Miljøvern i evolusjonens tegn

Det romantiske natursynet kan i verste fall stå i veien for et tilpasningsdyktig miljøvernarbeid, hevder professor i miljøstudier Douglas Spieles i ny bok.

Midt i det beksvarte mørket

Rune Eraker utforsker menneskets sårbarhet i sin nye fotobok. 

Når selvet bryter sammen

Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Når Syria-krigerne vender hjem

Hundrevis av europeiske unge har reist ut for å delta i krigen i Syria – en del har siden kommet tilbake. I boken The Returned hevder den franske journalisten David Thomsons at mange av disse tar med seg jihad hjem igjen og forsøker å forklare oss hvordan og hvorfor. 

Mellom humanitær turisme og moralske kompromisser

Ny og innsiktsfull antologi drøfter katastrofehjelpens mange dilemmaer.

Usynlig allvitenhet

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

Statens rett til å lemleste

Queer-teoretikeren Jasbir K. Puar leverer en skarp analyse av Israel og USAs rasebaserte biopolitikk.

Turisme – besværlig eller berikende?

Turismen er under lupen i tankevekkende bok om en verdensindustri i ekspansiv vekst.

En vekstøkonomi slår sprekker

Hong Kong-demonstrasionene i 2014 kan ha handlet like mye om mangel på økonomiske muligheter som mangel på demokratiske rettigheter.

Skritt frem, ja, men fremskritt?

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.

Dommedag er avlyst

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Utenrikspolitisk skyggespill

Laurent Larcher etterlyser åpenhet, verdiengasjement og debatt om fransk utenrikspolitikk. Forfatteren hevder at Frankrikes maktelite skjuler sin egentlige agenda bak meningsløse uttalelser og hemmelighold.

Demokratiets raseri 

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Alt-right og overtrampets politikk

Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.

Om å leve et filosofisk liv

Daniel Krutzkoff Jacobsen er aktuell med Den lille boka om livet, utgitt på Forglemmegei forlag. Ny Tid trykker her et utdrag.