.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Da ånden forsvant
(Ånd/Frygt ikke frihed)

Både Schanz og Thomsen forsvarer troen på at mennesket er mer enn kultur og mer enn sine biologiske bestanddeler – mennesket er også ånd, hevder de. 

Tid, rom og revolusjon
(Le monde des Grands Projets et ses ennemis)

På den andre siden av barrikadene bygger aktivister opp et samfunn der de eier sin egen tid. 

Det forgjeldede menneske 
(Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld)

Å være forgjeldet er blitt vår tids måte å være menneske på.

Hvem tar telefonen og løser ditt fuckings problem?
(A Nation on the Line)

Telefonsenterindustrien har vokst til over én million ansatte på Filippinene, som i flere tiår har kjempet for å skape arbeidsplasser. I en ny bok stilles spørsmålet om hva det betyr å løse problemer, gjerne for urimelige mennesker på den andre siden av kloden – natten lang.

Mot menneskelighetens horisonter
(Immediations)

Den deltakende dokumentarfilmgenrens gest hvor kameraet gis til den andre, er bare en ny måte å installere og bekrefte dominansforhold på, lyder Pooja Rangans kritikk av dokumentarismens «humanitære impuls». 

Det muslimske brorskap og Vesten
(The Muslim Brotherhood and the West)

I sin siste bok hevder Martyn Frampton at Det muslimske brorskap er en motsigelsesfylt organisasjon, men motsigelsene er også en del av suksessen den opplever.

California Dreaming?
(California Greenin’)

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Fra dystopi til feministisk utopia
(Bitch Doctrine)

Bitch Doctrine: Essays for Dissenting Adults beskriver vår dystopiske verden der kvinnekampen er viktigere enn noensinne. Pennys bok treffer min feministiske åre etter at jeg nylig har opplevd en livsomveltning. 

Fra søstersorg til skarp maktanalyse
(Carceral Capitalism)

I refleksjoner, prosadikt og samtaler med døde og levende revolusjonære dissekerer Jackie Wang det amerikanske fengselsvesenet.

Katekisme over døden
(De døde filosoffers bog)

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.

En ulykke, en skjære, en fotograf
(Penguin Bloom)

Uten disse tre elementene hadde boken Penguin Bloom aldri blitt til. Bokens hovedpersoner hadde helt sikkert også foretrukket at fortellingen aldri hadde blitt til.

Planløse vandringer
(Norsk omelet)

I sin søken etter det særegent norske leverer den danske forfatteren Suzanne Brøgger en svært fragmentarisk og sludrende tekst.

Imaginære møter
(Other Paradises)

Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Landet er fullt!
(The Land Is Full)

Israelsk forsker bruker sitt eget land til å demonstrere hvordan folketallet kan løpe løpsk.

Noen er mer usynlige enn andre
(Konsept)

Werker Collective har samlet 365 fotografier av arbeidet som ikke blir sett, og som foregår i hjemmet – eget eller andres.

Skjult hverdagsrasisme i Frankrike
(L’assignation)

I det daglige ofrer vi stadig andres egenart, identitet og individ på gruppetilhørighetens alter, skriver den franske statsviteren Tania de Montaigne i ny bok.

NY TID som reisefølge i sommer? Her er 11 bøker du må lese i ferien.


Vi har valgt ut 11 bøker til kofferten – om fugler og myter, manifester og kjærlighet, om fødsel, løgner og levd liv. God sommer!

Et moderne syn på Afrika
(Institutions and Democracy in Africa)

Antologien presenterer 13 tekster skrevet av flere anerkjente afrikanister. Redaktør og professor Nic Cheeseman lykkes med sitt mål om å by på en ny og moderne forståelse av den afrikanske staten.

Athen: På sletten innenfor de fire fjell
(FILOSOFISK TIDSSKRIFT)

Siste nummer av det filosofiske tidsskriftet Agora presenterer en samling tekster skrevet av blant andre Freud, Derrida og Heidegger, under tittelen Athen. Det er et meget ambisiøst og interessant prosjekt.

Notater om Masoch, Deleuze og radikal mote

Den nylig avdøde filosofen Mario Perniola berører det masochistiske forhold, ideen om kroppen som klede og radikal mote i denne teksten fra antologien Deleuze i vest.

Et antifascistisk liv
(Deleuze i vest)

Antologien Deleuze i vest er en samling tekster som løfter frem filosofen Gilles Deleuzes redskaper til motstand mot samtiden. Og all motstand begynner med en anstrengelse.
Language-poesi

Bøyde spiker og aforismer
(Fatalisten)

Language-poeten Lyn Hejinians verk Fatalisten inviterer til en grunnleggende refleksjon rundt språkets politiske og menneskelige konsekvenser, abstrakte tankesprang, uforutsigbare språkspill og det poetisk selvfølgelige.
ARKIVOLOGI

Fra arkiv til lerret
(Archiveology)

Catherine Russell har gjort en lesning av såkalt arkivologi – en måte å skape, fortolke, gjenfortolke og fremkalle historie på gjennom filmmediet.
Kermani

Langs gravene
(Entlang den Gräben)

Den anerkjente forfatteren Navid Kermani inviterer til en reise fra Köln til Isfahan, som går gjennom et villnis av grenser, ødelagte landskap og fortiet historie. Til håpet.
Et rasistisk helvete

De amerikanske fengslenes strukturelle råskap
(Unusually Cruel)

USAs behandling av sine innsatte får hard medfart i Marc Morjé Howards nye bok. Gjennom en detaljert sammenlikning med det europeiske fengselsvesenet setter han det amerikanske i skammekroken.